Käytät vanhentunutta selainta. Käytä tuettua versiota saadaksesi parhaan mahdollisen MSN-kokemuksen.

Kaupan oliiviöljy ei välttämättä olekaan sitä, mitä pitäisi – Suomen tullin testeissä paljastui totuus: "Vastaavia ongelmia havaittu myös muualla"

Makuja – logo Makuja 5 päivää sitten Petra Tuominen
© dulezidar / Getty Images

Suomen tulli on löytänyt puutteita ulkomailta tuoduista oliiviöljyistä. Tulli tiedottaa tutkineensa tänä vuonna yhdeksää ekstraneitsytoliiviöljyä, joista yli puolet tutkituista ei täyttänyt EU:n niille asettamia vaatimuksia.

Tullilaboratorio on tänä vuonna ottanut tutkittavaksi näytteitä yhdeksästä eri ekstraneitsytoliiviöljystä, Tullista tiedotetaan. Valvonnassa havaittiin, että tutkituista oliiviöljystä viisi ei täyttänyt EU:n määräyksiä.


Ekstraneitsytoliiviöljyt olivatkin tavallista neitsytoliiviöljyä

Määräystenvastaisista tuotteista yksi oli Tunisiasta, kolme Espanjasta ja yksi Italiasta. Aistinvaraisten ominaisuuksiensa perusteella ne vastasivat laatuluokaltaan tavallista neitsytoliiviöljyä. Kahdesta oliiviöljystä puuttui myös lisämerkinnät valmistustavasta sekä erityisistä säilytysolosuhteista.

– Vastaavia ongelmia ilmoitetussa laatuluokassa on havaittu myös muualla EU:n alueella tehdyssä ekstraneitsytoliiviöljyjen valvonnassa, toteaa Tullilaboratorion näytteenotto ja tarkastus -jaoston ylitarkastaja Jenni Vuokko.


Oliiviöljyä turvallista käyttää

Tulli selventää, että ekstraneitsytoliiviöljy kuuluu korkeimpaan laatuluokkaan. Aistinvaraisilta ominaisuuksiltaan sen tulee siis olla virheetön ja hedelmäinen. Neitsytoliiviöljyssä taas voi olla joitakin aistein havaittavia virheitä, joskin erittäin vähäisiä.

Vaikka öljyt on hylätty laatuluokan vuoksi, on niitä turvallista käyttää. Valvontaan valittiin pieni osa myynnissä olleista oliiviöljyistä riskinarvioinnin perusteella, joten tuloksia ei voi yleistää kaikkiin Suomessa myytäviin ekstraneitsytoliiviöljyihin. 

– Valvontaprojekti sujui hyvin. Näytteiden valinta onnistui ja projektissa tehtiin hienoa yhteistyötä analytiikan ja aistinvaraisen arvioinnin osalta Ranskan tullilaboratorion kanssa, kiittelee Tullilaboratorion johtaja Pirjo Sainio.

EU:n asetus oliiviöljystä edellyttää jokaisen EU:n jäsenmaan tekevän vuosittain valvontaa. Valvonnan määrä suhteutetaan myynnissä olevaan oliiviöljyn määrään. Tarkastuksilla pyritään todentamaan, että merkinnät ja pakkaukset ovat lakisääteisten vaatimusten mukaisia ja että öljyn luokka vastaa ilmoitettua luokkaa. Näin varmistetaan, että markkinoille toimitetut tuotteet täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset. Yhteisillä säännöillä varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset tuottajille, helpotetaan kaupankäyntiä ja suojellaan kuluttajaa.


LUE MYÖS: Suomen tulli teki ikävän löydöksen – suosikkimausteesta löytyi yhteensä 20 eri torjunta-ainejäämää: "Varsin poikkeuksellista"

Mainoksista
Mainoksista

Lisää lähteestä Makuja

image beaconimage beaconimage beacon