Käytät vanhentunutta selainta. Käytä tuettua versiota saadaksesi parhaan mahdollisen MSN-kokemuksen.

Edessä palkkakeskustelu? Näin neuvottelet itsellesi parempaa palkkaa!

Photos – logoPhotos 31.8.2015

Neuvottelutaidot lukeutuvat tärkeimpiin taitoihin työelämässä. Palkkaneuvottelut koetaan kuitenkin usein vaivaannuttavana pakkopullana, jossa työntekijä tuntee helposti olonsa epävarmaksi. Tilanne on haastava myös työnantajalle ja esimiehille, sillä noin 80 prosenttia palkkaneuvotteluihin osallistuvista kokee tilanteen epämukavana. Naiset ovat lisäksi miehiä pessimistisempiä palkkaneuvottelujen onnistumisen suhteen, ja siksi varovaisempia neuvottelujen suhteen.

Näillä vinkeillä selätät pelätyt palkkaneuvottelut!

1. Jaa tietoa

5 © Monkey Business Images/REX 5

Varovaisuus ja mielipiteiden pitäminen omana tietona voi tuntua varmalta taktiikalta, mutta rohkeampi lähestymistapa kannattaa. Palkkaneuvotteluissa työnantajan luottamuksen saaminen on tärkeää, ja siksi avoimuus on valttia. Kun jaat avoimesti toiveesi ja miksi olet niiden arvoinen, työantajasi myöntyy todennäköisemmin pyyntöösi tai tekee vastatarjouksen. Joidenkin tutkimusten mukaan palkkaneuvottelujen ulkopuolisenkin tiedon jakaminen lisää palkkaneuvottelujen onnistumisen todennäköisyyttä. Turhia asioita ei kuitenkaan kannata paljastaa.

2. Aseta pyyntösi tärkeysjärjestykseen

2 © Ocean/Corbis 2

Määrittele tavoitteesi selkeästi ennen neuvotteluja. Jos olet esimerkiksi yksinhuoltaja ja tarvitset juostavuutta työajoissa, määrittele mikä on omalta osaltasi tärkeintä. Aseta tavoitteesi tärkeysjärjestykseen, ja keskustele avoimesti työnantajasi kanssa tarpeistasi, niin palkkaneuvottelut onnistuvat hyvin.

3. Määritä palkkatasosi

3 © Mint Images/REX 3

Määritä sekä ihannepalkkasi että vastuualueiseesi nähden liian pieni palkkataso etkäteen. Neuvottelujen kannalta molemmat luvut ovat äärimmäisen tärkeitä. Selvitä siis toimialasi ja tehtäväsi palkkataso sekä keskeisimmät työtehtäväsi ennen palkkaneuvotteluja. Näiden taustatietojen ansiosta sinulla on erinomaiset valmiudet ohjata keskustelua oikeille urille.

4. Tee aloite

6 © HBSS/Corbis 6

Älä noudata perinteistä kaavaa, vaan tee itse aloite palkkaehdotuksen muodossa. Aloitteen tekeminen näyttäytyy itsevarmuutena, joka puolestaan edesauttaa neuvotteluissa menestymistä. Monelle palkasta suoraan keskusteleminen tuottaa turhaan vaikeuksia – ota palkka-asia esille omasta aloitteestasi, niin työnantajasikin näkee, että sinulla on selkeä käsitys tavoitteistasi.

5. Älä hinnoittele vastatarjousta liian alas

5 © Monkey Business Images/REX 5

Jos työnantajan ensimmäinen tarjous ei vastaa lähimainkaan omaa käsitystäsi palkkatasosta, älä anna tämän hätkähdyttää. Jos palkkatoiveesi on vakaalla pohjalla, ja olet tehnyt tarvittavat taustatutkimukset, pysy myönteisenä ja esitä oma kantasi rauhallisesti.

6. Vastatarjoukset tyydyttävät molempia osapuolia

info © Ariel Skelley/Blend Images/C info

Työntekijät edellyttävät tehtäviään ja kokemustaan vastaavaa palkkatasoa, mikä saattaa erota työnantajien näkökulmasta. Neuvottelutaidot ovatkin keskeisen tärkeitä, jotta palkkaneuvottelujen myötä päädytään rakentavasti molempia tyydyttävään ratkaisuun. On hyvä muistaa, että työnantajallasi saattaa olla palkan lisäksi tarjottavanaan myös muita rahan arvoisia etuja.


7. Perustele palkkatoivettasi tosiasioilla

7 © Tetra Images/Corbis 7

Ole realistinen ja perusta palkkatoiveesi tosiasioiden varaan. Näytöt, vastuualueet sekä vahvuudet näyttäytyvät työnantajalle hyvinä perusteluina palkankorotukselle. Kun puhut saavutuksistasi, osoita selkeä yhteys työsi ja suoritustesi välillä. Yleinen toteamus suoriutumisesta ei riitä – näyttöjen osoittamisen kannalta on tärkeää eritellä suoritukset yksityiskohtaisesti.

8. Todista arvosi

8 © iStock/Getty Images 8

Jos koet, ettei palkkasi vastaa työnkuvaasi, on aika todistaa arvosi työnantajalle. Erittele osaamisesi, koulutuksesi sekä panoksesi työpaikalla. Tuo esille vahvuutesi ja mainitse myös työsuhteesi aikana kartuttamasi kokemus ja taidot, joita olet kehittänyt työtehtävässäsi.

9. Asetu perheesi asemaan

9 © Purestock/Getty Images 9

Jos lisäpalkan pyytäminen vain itsesi vuoksi tuntuu vaikealta, ajattele, että neuvotteletkin palkasta esimerkiksi perheesi puolesta. Monella on taipumusta oman arvonsa vähättelyyn, mutta tilanne selkenee, jos palkankorotuksen mieltää perheen hyvinvointia edesauttavana asiana. Konkretisoi palkan merkitys itsellesi vaikkapa perheen lomien tai elintason kautta, niin palkankorotus ei tunnukaan enää liioittelulta.

10. Kysy ja lopeta puhuminen

10 © BananaStock/Getty Images 10

Kärsivällisyys maan perii. Kun olet kertonut palkkatoiveesi, odota rauhassa työnantajan vastausta. Odottavan aika voi tuntua pitkältä, mutta hiljaisuus on hermostunutta jutustelua huomattavasti voimakkaampi työkalu neuvottelutilanteessa.

Mainoksista
Mainoksista
image beaconimage beaconimage beacon