Käytät vanhentunutta selainta. Käytä tuettua versiota saadaksesi parhaan mahdollisen MSN-kokemuksen.

Enemmistö nuorista korkeakoulutetuista kokee olevansa koulutustasoaan vastaavassa työssä

STT – logoSTT 28.7.2017

Valtaosa alle 35-vuotiaista korkeakoulutetuista kokee työskentelevänsä koulutustasoaan vastaavissa työtehtävissä, ilmenee Tilastokeskuksen Tieto & trendit -katsauksesta.

Katsauksen mukaan runsas viidesosa nuorista korkeakoulutetuista kuitenkin arvioi, että työ vastaa vain jossain määrin koulutustasoa. Vajaa kymmenesosa taas katsoo työnsä vastaavan sitä huonosti tai ei ollenkaan.

Tutkimuksessa ei ilmennyt eroja naisten ja miesten välillä, mutta alueelliset erot ovat merkittäviä. Etelä-Suomessa asuvista korkeakoulutetuista noin kolme neljästä koki työn vastaavan hyvin koulutustasoa. Pohjois- ja Itä-Suomessa vastaava osuus oli lähes 10 prosenttiyksikköä pienempi.

Tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen viime vuoden työvoimatutkimuksen lisätutkimukseen.

Mainoksista
Mainoksista

MICROSOFT STORE

image beaconimage beaconimage beacon