Käytät vanhentunutta selainta. Käytä tuettua versiota saadaksesi parhaan mahdollisen MSN-kokemuksen.

Hallitus esittää: Näin Suomi voisi estää hallitsemattoman maahantulon – turvapaikanhakijoille stoppi rajan läheisyyteen

Uusi Suomi – logo Uusi Suomi 22.6.2022 Inka Saarela
Kuvituskuva. Rajavartijat kierroksella koiran kanssa. © Toimittanut Uusi Suomi Kuvituskuva. Rajavartijat kierroksella koiran kanssa.

Esitys ulkomaalaislain muuttamisesta pitää sisällään mahdollisuuden käsitellä perusteettomat turvapaikkahakemukset nopeasti. Se myös velvoittaisi turvapaikanhakijoita pysymään vastaanottokeskuksen tai rajan läheisyydessä.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta tänään keskiviikkona. Sen avulla on tarkoitus varautua skenaarioon, jossa Venäjä käyttäisi pakolaisia hybridiuhkana. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Esitykseen sisältyy niin sanottu rajamenettely, jonka mukaisesti todennäköisesti perusteettomia turvapaikkahakemuksia voitaisiin käsitellä nopeasti heti rajalla tai sen läheisyydessä. Hakemus saattaa olla perusteeton, jos hakija on esimerkiksi saapunut turvallisesta maasta tai tarvetta turvapaikalle ei muusta syystä ole.

Rajamenettelyllä ehkäistäisiin hakijoiden liikkumista Suomen alueella tai edelleen muihin EU-maihin.

”Rajamenettelyn mahdollistava lainsäädäntö on yksi monista keinoista, joilla hallitus varautuu torjumaan hybridivaikuttamista, jossa vieras valtio pyrkisi laajamittaista maahanmuuttoa välineellistämällä painostamaan Suomea. Kevään aikana olemme jo myös muun muassa lisänneet Rajavartiolaitoksen resursseja rajavalvontaan”, sisäministeri Krista Mikkonen sanoo sisäministeriön tiedotteessa.

Hakemukset käsiteltäisiin oikeudenmukaisesti

Maahanmuuttoviraston tulisi ratkaista hakemus neljän viikon kuluessa sen jättämisestä.

Myös rajamenettelyssä turvapaikkahakemukset tutkittaisiin yksilöllisesti, perusteellisesti ja oikeudenmukaisesti. Rajamenettelyä ei sovellettaisi haavoittuvassa asemassa oleviin hakijoihin, kuten ihmiskaupan uhreihin.

Rajamenettely perustuu EU-lainsäädäntöön, mutta osa sen soveltamiseen liittyvistä seikoista on ratkaistava kansallisesti. Kansallisesti päätettävissä olevat asiat ovat esimerkiksi liikkumisen rajoittaminen aikaisessa vaiheessa sekä menettelyn päättyminen.

Lakiesityksessä esitetään, että hakijalla olisi velvollisuus oleskella rajalla tai sen läheisyydessä sijaitsevan, hänelle osoitetun vastaanottokeskuksen alueella. Lähtökohtaisesti häntä ei kuitenkaan otettaisi säilöön, ja vastaanottokeskuksen alueella hän voisi liikkua vapaasti.

Menettelyn selkeä päättymisaika on tärkeä hakijan oikeusturvan kannalta, sillä siihen päättyisi myös hakijan velvollisuus oleskella hänelle osoitetun vastaanottokeskuksen alueella. Lakiesityksessä esitetään tilanteet, joissa rajamenettely päättyisi.

Lakiesitys on osa normaaliolojen lainsäädäntöä

Suomi yrittää varautua Venäjän mahdolliseen hybridivaikuttamiseen, mikä voisi ilmetä esimerkiksi pakolaisten käyttämisenä painostuskeinona. Siksi vireillä on useampi lakimuutos, joilla pyritään turvaamaan itäraja.

Nyt eduskunnalle annettu esitys rajamenettelyn käyttöönotosta on osa normaaliolojen lainsäädäntöä. Poikkeusoloissa taas sovellettaisiin valmiuslakia.

Oikeusministeriön valmistelema valmiuslain muutosesitys on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä, ja siinä esitetään hybridivaikuttamista uutena perusteena poikkeusoloille.

Eduskuntaan eteni 9.6. rajavartiolain muutosesitys, jonka mukaan turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voitaisiin keskittää erikseen määritellyille rajanylityspaikoille Suomen valtakunnanrajalla.

Valtioneuvosto voisi päättää keskittämisestä, jos se on välttämätöntä johtuen lyhyessä ajassa tapahtuvasta poikkeuksellisen suuresta maahantulijoiden määrästä tai muuttoliikkeen välineellistämisestä.

LUE SEURAAVAKSI:

Mainoksista
Mainoksista

Lisää lähteestä Uusi Suomi

image beaconimage beaconimage beacon