Käytät vanhentunutta selainta. Käytä tuettua versiota saadaksesi parhaan mahdollisen MSN-kokemuksen.

Hallitus perustaa Työkanava Oy:n – Näin toimii uusi ”erityistehtäväyhtiö”, jonka tähtäimessä on erityisesti 30 000 suomalaisen joukko

Uusi Suomi – logo Uusi Suomi 21.10.2021 Teppo Ovaskainen
Uusi keino. Työkanava-yhtiöön työllistyminen olisi vaikeasti työllistyville ”viimesijainen vaihtoehto”, kun muut TE-palvelut eivät ole johtaneet työllistymiseen. © Toimittanut Uusi Suomi Uusi keino. Työkanava-yhtiöön työllistyminen olisi vaikeasti työllistyville ”viimesijainen vaihtoehto”, kun muut TE-palvelut eivät ole johtaneet työllistymiseen.

Suomeen perustetaan uusi valtionyhtiö työllistämään vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä. Se palkkaa vaikeasti työllistyviä suoraan yhtiön palvelukseen. Tavoite on, että yhtiö käynnistäisi toimintansa vuoden 2022 aikana.

Suomeen perustetaan uusi, valtion omistama ”erityistehtäväyhtiö” nimeltään Työkanava Oy, työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa.

Yhtiön perustamisen taustalla on pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen tavoite edistää osatyökykyisten työllistymistä ja kehittää uudella tavalla välityömarkkinoita. Yhtiön tehtävä on ”edistää vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä”.

”Yhtiö tukisi työllistettävien valmiuksia niin, että he Työkanavassa ensin työskenneltyään saisivat työpaikan avoimilta työmarkkinoilta”, tiedotteessa kerrotaan.

Hallitus antoi uutta valtionyhtiötä koskevan lakiesityksen eduskunnalle 21. lokakuuta 2021. Tavoite on, että yhtiö käynnistäisi toimintansa vuoden 2022 aikana. Työkanava Oy:n mallina on käytetty soveltuvin osin Ruotsissa jo pitkään toiminutta Samhall-yhtiötä.

Työkanava Oy:n omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Yhtiölle on tulossa oma fyysinen toimipaikka, myöhemmin mahdollisesti useita toimipisteitä.

Työkanava Oy:n on tarkoitus toimia koko maassa, mutta toiminta käynnistyisi asteittain. Työkanava voisi hyödyntää olemassa olevia palveluja ja toimia yhteistyössä muiden eri välityömarkkinatoimijoiden kanssa.

Työntekijät palkattaisiin suoraan yhtiön palvelukseen työsuhteeseen. Palkkaus ja muut työehdot määräytyisivät työlainsäädännön ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti.

Yhtiö ei siis ole pelkkä työvoiman välitys- tai vuokrauspalvelu, vaan ”työnantaja, joka voi harjoittaa palvelujen myyntiä tai työvoiman vuokrausta asiakasyrityksille”.

Yhtiön asiakkaita voisivat olla ”yritykset ja muut yksityiset toimijat, julkishallinnon virastot ja liikelaitokset ja yhtiöt sekä yksityiset kuluttajat”. Toimialoja, joilla yhtiö toimisi, ei vielä tiedetä.

”Toimialoja ei ole vielä valittu. Tarkoitus on käynnistää kokeilu, jossa testataan muutamaa toimialaa eri alueilla Suomessa. Kokemusten jälkeen toimintaa on tarkoitus laajentaa”, ministeriö kertoo yhtiötä koskevalla kysymys-vastaus-palstalla.

Valtion erityistehtäväyhtiönä Työkanava on ”luonteeltaan lähes normaali osakeyhtiö, jonka toimintaa säädellään lainsäädännöllä”, TEM kertoo.

Hallituksen esitysluonnokseen on kirjattu, että Työkanavan kautta saisi työpaikan vuosittain 1000 kaikkein vaikeimmin työllistettävää osatyökykyistä. Tavoitteena on, että Työkanava Oy:ssä on koko ajan 1000 työllistettävää henkilöä.

”Kun henkilö löytää työpaikan avoimilta markkinoilta ja lähtee Työkanavasta, hänen tilalleen otetaan uusi henkilö.”

Yhtiö on ”viimesijainen vaihtoehto”

Oikeus ja mahdollisuus työhön kykyjensä mukaan on sekä osatyökykyiselle ihmiselle että koko suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeää, hallitus linjaa. Työkanava-yhtiöön työllistyminen olisi vaikeasti työllistyville ”viimesijainen vaihtoehto, kun muut keinot eivät ole johtaneet työllistymiseen”.

Suomessa arvioidaan olevan noin 50 000–60 000 työhön haluavaa ja kykenevää osatyökykyistä.

”Työkanava Oy voi jatkossa työllistää tästä joukosta kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä. Heidän työllistymismahdollisuuksiaan ei ole aiemmin onnistuttu merkittävästi lisäämään työllistymistä edistävillä toimilla ja palveluilla. Yhtiön toiminnan käynnistäminen on yksi osoitus myös siitä, että Suomi toimeenpanee kansainvälisiä velvoitteitaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti”, sanoo työministeri Tuula Haatainen (sd).

Ministeriön tiedotteen mukaan TE-palveluissa on työnhakijoina yli 30 000 työtöntä, joilla on diagnoosi työkyvyn aleneman takia. Heistä vaikeimmassa asemassa ovat sellaiset henkilöt, joilla on vamma tai sairaus ja jotka ovat yli 55-vuotiaita ja joilla on matala koulutustaso.

Uudella yhtiöllä ei tiedotteen mukaan olisi julkisia hallintotehtäviä eikä se käyttäisi julkista valtaa.

”Tämän vuoksi TE-toimisto osoittaa yhtiölle sopivat ehdokkaat työllistettäviksi. Yhtiön osatyökykyisille tarjolla olevat työpaikat eivät siten ole avoimessa haussa.”

Työkanava voisi hyödyntää työntekijöiden valinnan väylänä ainoastaan TE-toimistoa, joka toimii viranomaisena. TE-toimisto ohjaisi keskitetysti työttömiä osatyökykyisiä Työkanava Oy:n palvelukseen yhtiön tarpeiden mukaisesti.

”Työnantajien asenteet vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistämiseen ovat koko ajan myönteisempiä, mistä olen erittäin iloinen. Osatyökykyisillä on monenlaista ammattiosaamista ja koulutustausta on laaja ja monipuolinen. Työkanavan kautta toivottavasti vielä madallamme entisestään kynnystä osatyökykyisten työllistämiseen", ministeri Haatainen sanoo.

Taustalla hallituksen tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta

Hallituksen tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Tämä edellyttää myös osatyökykyisten osallistumista nykyistä enemmän työelämään, TEM toteaa.

Tavoitteen saavuttamiseksi ja osana hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta on käynnissä Työkykyohjelma, jonka yksi käytännön toimenpiteistä Työkanava Oy on.

Työkykyohjelman lisäksi on käynnissä useita samaan suuntaan vieviä isoja uudistuksia, jotka auttavat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä työllistymään. Näitä ovat muun muassa TE-palvelujen uudistustyö, johon kuuluvat muun muassa TE-palvelujen järjestämisvastuun siirto kuntiin vuonna 2024, pohjoismaisen työvoimapalvelumallin käyttöönotto ja palkkatuen uudistus, ministeriö listaa.

Työkanavan toiminta rahoitettaisiin osoittamalla sille valtion talousarviossa 20 miljoonan euron peruspääoma Suomen kestävän kasvun ohjelmasta eli EU:n elpymisvälineestä. Lisäksi yhtiölle annettaisiin 10 miljoonan euron vuotuinen määräraha, jolla tavoitellaan 1000 henkilön työllistymistä pidemmällä aikavälillä. Tiedotteen mukaan yhtiö saisi tuloja myös palvelujensa myynnistä.

Yhtiön hinnoittelun on oltava markkinaehtoista ja se toimii niin, ettei se vääristä kilpailua avoimilla markkinoilla toimivien yhteisöjen, kuten yritysten ja järjestöjen vastaavaan palvelujen tarjontaan nähden.

Myös keskusta iloitsee yhtiöstä

Hallituspuolue keskustan eduskuntaryhmän työelämä- ja tasa-arvovaliokuntavastaava, kansanedustaja Tuomas Kettunen katsoo, että uusi valtionyhtiö on ”iso päänavaus osatyökykyisten työllistämisessä”.

”Liian moni osatyökykyinen on nyt sivussa työelämästä. Ihmisiä myös pompotellaan kuntouttavasta päivätoiminnasta toiseen pienellä päiväkorvauksella”, hän sanoo.

”Meidän pitää saada osatyökykyiset paremmin mukaan työelämään. Uusi valtionyhtiö pystyy tuomaan yhteen osatyökykyiset ja yritykset nykyistä paremmin samalla tavalla kuin Samhäll-yhtiö Ruotsissa. Moni yritys haluaa työllistää osatyökykyisiä, mutta toimivat välineet ovat tähän asti puuttuneet.”

Kettusen mukaan Työkanava Oy:n perustaminen ”myös osoittaa, että tämä hallitus on tehnyt ja tekee työllisyyttä parantavia päätöksiä, toisin kuin esimerkiksi Kokoomus ja Perussuomalaiset toistuvasti ovat antaneet ymmärtää”.

LUE MYÖS:

Mainoksista
Mainoksista

Lisää lähteestä Uusi Suomi

image beaconimage beaconimage beacon