בקלח תירס ממוצע יש מספר אי זוגי של שורות

1 / 15 שאלות אמת שקר