ככל שהתרנגולת מתבגרת - גודל הביצים שלה______?

1 / 8 שאלות לא משתנה קטן גדל