ככל שהתרנגולת מתבגרת - גודל הביצים שלה______?

1 / 8 שאלות

השאלה הבאה

לא משתנה

קטן

גדל