אתה משתמש בגרסה ישנה יותר של הדפדפן. לחווית MSN הטובה ביותר, השתמש ב-גרסה נתמכת.

סופית: דקסיה דחה הצעת בנק ירושלים - יימכר לדיסקונט

סמל של כלכליסט כלכליסט 14/11/2018 מיקי גרינפלד

בנק דקסיה ישראל דחה את הצעת הרכישה שהעביר לו בנק ירושלים - והחליט סופית על קבלת ההצעה המועדפת עליו של בנק דיסקונט. הבנק מפרסם הבוקר את ההחלטה בדיווח לבורסה. 

במסגרת העסקה שעקרונותיה נקבעו בספטמבר, דיסקונט ירכוש 100% ממניות דקסיה תמורת 670 מיליון שקל במזומן - סכום כמעט זהה להון העצמי של הבנק נכון לסוף הרבעון השני של השנה (אפריל־יוני), ושבמועד החתימה על הסכם העקרונות האמור היה גבוה ב־17% משווי השוק שלו, שעמד על 573 מיליון שקל. דיסקונט הוא מעוניין למזג את דקסיה עם בנק מרכנתיל שנמצא בבעלותו המלאה.

סופית: דקסיה דחה הצעת בנק ירושלים - יימכר לדיסקונט © סופק על ידי כלכליסט סופית: דקסיה דחה הצעת בנק ירושלים - יימכר לדיסקונט
אף שהסכם העקרונות עם דיסקונט נחתם, העסקה עדיין לא השולמה ונדרשה להסכם סופי. בתחילת נובמבר העביר בנק ירושלים הצעה משלו לרכישת דקסיה, בסכום של 730 מיליון שקל. ואולם בעוד שההצעה של דיסקונט היתה כולה במזומן, ההצעה של ירושלים כללה רק 350 מיליון שקל כרכיב של מזומן, ואילו 380 מיליון שקל ממנה היו מרכיב של מניות החברה הממוזגת (27%), שיקבלו בעלי המניות הנוכחים של דקסיה לאחר השלמת המיזוג המוצע. 

דירקטוריון דקסיה ישראל החליט לבחון את ההצעה של ירושלים על אף ההתנגדות של דיסקונט, שטען כי לפי תנאי מזכר ההבנות שנחתם ביניהם, דקסיה מחויב שלא להיכנס עד 22 בנובמבר, המועד הסופי לחתימת הסכם הרכישה, למו"מ עם שום גורם אחר. בדקסיה טענו כי הם לא מתכוונים להיכנס למו"מ כזה אלא רק לדון בהצעה כפי שמאפשר להם ההסכם עם דיסקונט.

כאמור, דיקרטוריון דקסיה החליט היום סופית על דחיית הצעה של ירושלים ועל חתימת ההסכם עם דיסקונט. "הדירקטוריון ביקש חוות דעת כלכליות מפרופ' אמיר ברנע ומבנק ההשקעות המלווה את הבנק בתהליך זה המנתחות את הצעתכם ואת התמורה המוצעת בה לבעלי מניות הבנק", נאמר בהודעה ש הועברה לבנק ירושלים ושפורסמה הבוקר בדיווח לבורסה. 

"לאחר קבלת הדעת קיים הדירקטוריון דיון מעמיק בהצעתכם, תוך בחינת שיקולים הקשורים להתקיימות העסקה, והחליט בהתבסס בין היתר על חוות הדעת, כי הצעתכם נחותה מההצעה המוצעת על ידי בעלי המניות על ידי קבוצת דיסקונט, ובכלל זה התמורה המוצעת על ידכם לבעלי המניות של הבנק נמוכה באופן משמעותי מהתמורה המוצעת להם על ידי קבוצת דיסקונט", נאמר בהודעה. בדקסיה מוסיפים עוד כי "למעלה מן הדרוש נציין כי פנייתכם מעוררת קשיים נוספים וכן כוללת תנאים וסייגים אחרים אשר אינם מקובלים על הדירקטוריון ואולם לאור האמור לעיל אין צורך לפרטם. בנסיבות אלה החליט הדירקטוריון לדחות את הצעתכם". על המכתב חתומה לבנה פישמן, יו"ר דירקטוריון דקסיה ישראל. 

עוד מכלכליסט

image beaconimage beaconimage beacon