אתה משתמש בגרסה ישנה יותר של הדפדפן. לחווית MSN הטובה ביותר, השתמש ב-גרסה נתמכת.

פרטנר העלתה תעריפים בניגוד לחוזה - ותשלם החזר של עד מאות ש' למנוי

סמל של Ynet Ynet לפני 6 ימים מירב קריסטל

יתכן שחברת פרטנר חייבת לכם כסף: בעקבות פרסום הסכם פשרה בתביעה ייצוגית, שאושר על-ידי בית המשפט המחוזי בלוד, פרטנר תחזיר ללקוחות 1.2 מיליון שקל - סכומים שגבתה מהם בניגוד לחוזה. הסכומים יכולים להגיע גם למאות שקלים ללקוח.

a blue and white sign: Ynet © Provided by Finance - Ynet Ynet

                             בתביעה הייצוגית שהוגשה נגד החברה ב-2013 נטען כי פרטנר פעלה בניגוד לסעיף בהסכם עם לקוחותיה, המגביל את שיעור העלאת התעריפים שפרטנר רשאית להעלות במהלך תקופת ההסכם, כאשר העלתה את תעריפיה בשיעור גבוה מהמותר.

נטען כי פרטנר העלתה את הרכיב הקבוע בדמי המנוי ביותר מ-5 שקלים, למרות שבאחד מסעיפי ההסכמים עם המנויים נכתב כי היא מתחייבת להעלות את הרכיב הזה בעד 5 שקלים. "לפי תעריפי סל השירותים הנכונים ליום יולי 2007, אנו רשאים להעלות תעריפים אלו בכל עת החל מ-1 ביולי 2007 ואילך (...) העלאת תעריפים לפני חלוף שנה, או במהלך שנה ממועד זה תתבצע באופן יחסי: התשלום החודשי הקבוע הכללי - 5 שקלים בשנה, שיחות - 15% לשנה וגם בשיעור עליית המדד, הודעות 5 אגורות לשנה", כך נכתב בהסכם.

פרטנר טענה בתגובה כי לא הפרה את ההסכם בין הצדדים שכן הייתה רשאית להעלות את התשלום כפי שהעלתה, וכן הבקשה אינה מתאימה להתברר כייצוגית משום שחישובי הנזק הנטען מצריכים בדיקות פרטניות וכי למבקשים לא נגרם כלל נזק. למרות זאת הצדדים החליטו לחתום על הסכם פשרה.

במה לצפות עכשיו
הבא
הבא

איך תקבלו את הכסף – אם הייתם מנויים ואינכם עוד?

הקבוצה המיוצגת בתביעה היא כל מנויי פרטנר שהיו מנויים בתוכנית תעריפים שכל תנאיה כללו את פסקת הגבלת העלאת תעריף בנוסח המפורט בהסדר הפשרה או בנוסח דומה, שחוו העלאת תעריפים בשיעור העולה על 5 שקלים. פרטנר תשיב לחברי הקבוצה את כל הסכומים שנגבו מהם בתוספת הפרשי הצמדה וללא ריבית.

הכסף יוחזר ללקוחות בחודשים הקרובים באופן הבא:

 

חברי הקבוצה שעודם מנויי פרטנר במועד הזיכוי, יקבלו את ההחזר הכספי באמצעות זיכוי בחשבונית החודשית.

 

לגבי חברי הקבוצה שאינם מנויי פרטנר במועד הזיכוי, הכסף יוחזר לפי העקרונות הבאים:

מנוי שהתנתק מפרטנר אך יש לו מנוי או מנויים פעילים אחרים בפרטנר, אזי הזיכוי למנוי ייזקף לטובת הלקוח, ללא שיוך למנוי ספציפי, או לטובת אחד המנויים הפעילים, סלולריים או קוויים של אותו לקוח לפי שיקול דעתה של פרטנר.

מנוי שהתנתק מפרטנר ואין לו מנויים פעילים אחרים על שמו בפרטנר במועד הזיכוי - אם סכום ההחזר המגיע לו (כולל הפרשי הצמדה כאמור) גבוה מ-20 שקל, פרטנר תשלח את ההחזר בצ'ק שיהיה למוטב בלבד. סכומי כסף של צ'קים שלא ייפדו יועברו לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד. 

במקרה שסכום ההחזר המצטבר המגיע לו (כולל הפרשי הצמדה וריבית) נמוך מ-20 שקל, ההחזר הכספי המגיע לו יועבר ישירות לקרן לניהול חלוקת הכספים שנפסקו כסעד.

80 לקוחות לשעבר יקבלו 500 שקל כל אחד

בתהליך הפשרה מונה בודק שמצא כי סך ההחזר לקבוצה לא כולל מע"מ עומד על 1,017,500 שקל, לו יתווספו הפרשי הצמדה. סך הכל מדובר בכ-1.2 מיליון שקל.

מדובר ב-25,445 אלף לקוחות שכ-40% מהם עודם לקוחות פרטנר (כ-10,000 לקוחות). כ-60% הם לקוחות עבר (15.5 אלף לקוחות). רובם, כ-54%, לא יזכו ליהנות מפיצוי ישיר כיוון שהסכום המגיע להם נמוך מסך ה-20 שקל. כ-80 מהם זכאים לפיצוי העולה על 500 שקל.

אחרי בדיקה חוזרת (ההליך הראשוני התבסס על שליפת נתונים שנערכה על-ידי נציגי פרטנר ולא כבדיקה עצמאית), נמצאו עוד 971 מנויים שגביית היתר מהם הסתכמה ב-75 אלף שקל.

נקבע כי הגמול לצרכנים שהגישו את הבקשה לתביעה ייצוגית, שבראשם יואב הדרי שכבר זכה בייצוגית נגד פרטנר על גביית יתר מלקוחות עסקיים, יעמוד על 2.5% משיעור הפיצוי לחברי הקבוצה כולל הפרשי הצמידה ובסך הכל 7.5% למבקשים יחד בתוספת מע"מ. שכר הטרחה לעורכי דינם יהיה 16% משיעור הפיצוי כולל הפרשי הצמדה לקבוצה בתוספת מע"מ. 

עוד מ-Ynet

image beaconimage beaconimage beacon