Seberapa besar pasukan yang dijanjikan oleh Khal Drogo kepada Viserys sebagai mahar menikahi Daenerys?

1 / 21 Pertanyaan 50,000 40,000 20,000 60,000