Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Toppsaker - Helse og trening

Høye mennesker har større risiko for å få kreft "fordi de har flere celler"

The Guardian-logo The Guardian 15.02.2019 Nicola Davis
Packed street © Getty Packed street

Høyere mennesker har større risiko for å få kreft fordi de er større, og har derfor flere celler i kroppen der farlige mutasjoner kan oppstå, antyder ny forskning. 

En rekke studier har tidligere funnet en sammenheng mellom det å være høy og en større risiko for å utvikle visse krefttyper. Forskning tyder for eksempel på at for hver ekstra 10 cm, innenfor det som anses for normal høyde for mennesker, øker risikoen med omtrent 10 prosent. En lignende sammenheng har også blitt funnet hos hunder, der større raser har større risiko for å få slike sykdommer.

Forskere har lagt fram en rekke forskjellige forklaringer for dette, blant annet at visse veksthormoner kan spille en rolle i både høyde og kreft, eller at miljøfaktorer som ernæring i barndommen eller sykdom kan være relevante faktorer.

"En av hovedhypotesene var at det skjedde noe tidlig i livet som gjorde cellene mer utsatte for kreft, og som tilfeldigvis også forårsaket at en person ble høy", sa Leonard Nunney, professor i biologi ved Universitet i California Riverside.

Men nå sier Nunney at han har knust disse tallene for å vise at det kan kokes ned til et enklere spørsmål om størrelse: Høye mennesker har simpelthen bare flere celler hvor noe kan gå galt. 

Nunney sa at hans arbeid, publisert i Proceedings of the Royal Society B, er basert på den grunnleggende modellen for hvordan kreft utvikler seg, nemlig at enkeltpersoner akkumulerer mutasjoner i cellene sine (med unntak av sæd eller egg) gjennom livet. Hvis et bestemt sett med mutasjoner oppstår, vil en viss krefttype utvikle seg. Teorien antyder derfor at å ha flere celler, eller flere divisjoner per celle, vil øke kreftrisikoen.

Nunney sammenlignet den samlede risikoen for menn og kvinner som utviklet kreft av noe slag med økende høyde ved hjelp av tidligere studier utført med større grupper mennesker født samme år, med hva som kan forventes ut fra beregninger basert på antall celler i kroppen. 

Resultatene viser at hans forutsigelser er i tråd med observasjonene gjort i virkeligheten. Han spådde 13 prosent økt risiko for kvinner for hver 10. cm økning i høyde, sammenlignet med 12 prosent fra observasjonene. For menn spådde han 11 prosent økning for hver 10. cm økning i høyde, sammenlignet med 9 prosent økning funnet i studien. 

Totalt sett ble det funnet en sammenheng mellom økt risiko og høyde for 18 av de 23 krefttypene som ble vurdert. Nunney sier at noen krefttyper kan ha vist ingen sammenheng fordi sammenhengen maskeres av andre faktorer, som for eksempel HPV-infeksjon for livmorhalskreft.

Likevel sier Nunney at funnene tyder på at antall celler er en viktig faktor. "Enten det kommer fra et bedre kosthold eller det faktum at foreldrene dine var høye spiller ingen rolle ... det handler om antall celler, uansett hvordan de har kommet til", sier han. Han innrømmer likevel at høyde bare delvis forklarer hvorfor menn har større risiko for å få flere krefttyper sammenlignet med kvinner.

Forskningen ga også noen overraskelser. For eksempel antyder den at hudkreften melanom har en sterkere kobling til høyde enn forventet, og Nunney mener en mulig forklaring kan være at høye personer har et litt høyere nivå av veksthormonet IGF-1. 

Nunney sa at en liten økning i frekvensen av celledeling, som et resultat av høyere nivåer av IGF-1, kan ha en sterkere effekt på disse cellene enn i andre vev, muligens fordi melanom kan trenge et større sett med mutasjoner for å utvikle seg enn andre kreftformer.

Prof. Dorothy Bennett, direktør for Molecular and Clinical Sciences Research Institute ved St. George's, Universitet i London, tok godt imot forskningen, selv om hun påpekte at Nunneys beregninger innebar en rekke antagelser, blant annet at kreftrisiko øker i direkte forhold til høyde i voksen alder.

Hun mente likevel at argumentet var svært overbevisende: "Forenklingene fremstår som rimelige, og derfor er hovedkonklusjonen sannsynligvis den best dokumenterte vi har per i dag, nemlig at for mange krefttyper kan antall celler forutsi tilstrekkelig godt de numeriske relasjonene mellom høyde og kreft, uten å måtte foreslå ytterlige faktorer."

Bennett sa likevel at det ikke var noen opplagt grunn til at melanom skulle ha en spesiell sterk sammenheng med høyde. 

Georgina Hill, fra Cancer Research UK, sa at enkeltpersoner ikke burde være bekymret for høyden sin. "En rekke studier gjennom årene har vist at høyere mennesker synes å ha en litt høyere risiko for kreft," sa hun. "Men den økte risikoen er liten, og det er flere ting du kan gjøre for å redusere risikoen for å utvikle kreft, for eksempel å ikke røyke og å holde en sunn vekt."

OBS: Meninger uttrykt i denne artikkelen er forfatterens egne og MSN støtter dem ikke på noen måte. MSN kan heller ikke selvstendig verifisere eventuelle krav i artikkelen. Du bør konsultere legen din før du prøver å gå ned i vekt eller gjør andre endringer relatert til din helse, for å finne ut om det er riktig for dine behov.

Oversatt av Microsoft News


Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra The Guardian

image beaconimage beaconimage beacon