Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Replikk: Freebirth er galskap

VG-logo VG 14.07.2020
SVARER: Trond Nordseth, spesialist i anestesi / ph.d. SVARER: Trond Nordseth, spesialist i anestesi / ph.d.

Replikk: Freebirth er galskap

I land uten fungerende helsevesen vil cirka 1 av 100 kvinner og cirka 4 av 100 nyfødte barn dø i forbindelse med fødsel. Det er altså gode grunner til at vi har en helsetjeneste som skal ivareta den fødende og den nyfødte.

Publisert: 14.07.20 kl. 09:56 Oppdatert: 14.07.20 kl. 11:07

Trond Nordseth, spesialist i anestesi / ph.d.

I VG ga jeg kvinner som velger å føde uten helsepersonell, såkalt freebirths, kritikk for uansvarlige valg. Jordmor Blix har i sitt tilsvar i VG den 10.juli en personangripende form som er gjenkjennbar fra debatter om planlagte hjemmefødsler. Også her bagatelliserer hun konsekvensene av fødselskomplikasjoner utenfor sykehus.

I VG kunne vi lese om en tvillingfødsel fem uker før termin på et strandhus (?!), noe det burde vært stilt betydelige mer kritiske spørsmål til i reportasjen. En fødeavdeling ville umiddelbart videresendt dette til et sykehus med kvinneklinikk og nyfødtavdeling grunnet høy komplikasjonsfare.

Blix har nok rett i at kritikk i liten grad vil endre valgene til de som velger freebirth. Forsøker vi forklare at barnet risikerer å dø eller få alvorlig hjerneskade, uten at noen kan hjelpe barnet innen rimelig tid, vil enkelte heller forholde seg til nettsøk og blogger. I følge en norsk studie vil de heller stole på sin egen evne til å føde, samt merkverdige forestillinger om fødsel som er frikoblet fra den virkeligheten vi som jobber med fødsler kjenner.

Men om de ikke vil lytte til oss, så burde kanskje rettsvesenet mene noe om mangelen på sikring av livsnødvendige helsetjenester til sine barn. Vi godtar ellers ikke at barn skades av religiøse og ideologiske forestillinger om helsehjelp. Jehovas vitner kan eksempelvis ikke nekte blodoverføring for sine barn. En god fødselsopplevelse med freebirth, i det under halve døgnet en aktiv fødsel varer, rettferdiggjør ikke død eller tiår med redusert livskvalitet for barna som skades.

Publisert: 14.07.20 kl. 09:56 Oppdatert: 14.07.20 kl. 11:07

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra VG

image beaconimage beaconimage beacon