Hvor mange prosent av menneskekroppen består av vann?

1 / 17 spørsmål vatten, tvätt, ansiktstvätt, kvinna, glädje, rent, renlighet ca 80 % ca 30 % ca 65 %