Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Toppsaker - Livsstil

Ditt ekteskap kan avhenge av et "kjærlighetsgen"

Real Simple-logo Real Simple 15.03.2019 Stacey Leasca
a drawing of a face © Malte Mueller/Getty Images

Forskere fant en sammenheng mellom genet oksytocin og lykkelige ekteskap. Finn ut nøyaktig hva denne genetiske sammenhengen innebærer.

Hemmeligheten bak lykkelige, lange ekteskap kan muligens skjule seg i genene dine.

Et langt og lykkelig forhold er noe nesten alle strever etter. Men ifølge vitenskapen kan det å finne og holde kjærligheten i live ha mer å gjøre med genetikk enn valg.

En ny studie utgitt av forskere ved Yale School of Public Health fant at et pars individuelle genetikk kan forutbestemme om de vil holde sammen for alltid.

For å komme til denne konklusjonen studerte forfatter Joan Monin, lektor ved Yale School of Public Health, og hennes team 178 gifte par i alderen 37-90 år.

Studiens deltagere fullførte en undersøkelse om deres følelser av sikkerhet og tilfredshet i ekteskapet og ga også en spyttprøve for genotyping.

Med denne informasjonen fant teamet at når minst en partner hadde en genetisk variasjon kjent som "GG-genotypen i oksytocin-genreseptoren", rapporterte paret betydelig større tilfredshet og følelser av sikkerhet innenfor deres forhold.

a close up of an animal

“This study shows that how we feel in our close relationships is influenced by more than just our shared experiences with our partners over time,” Monin said. “In marriage, people are also influenced by their own and their partner’s genetic predispositions.”

This isn’t the first time the specific oxytocin receptor variant known as OXTR rs53576 has been studied. According to Yale, the receptor has also been linked to “personality traits such as emotional stability, empathy, and sociability.” However, this study appears to be the first to link the receptor to marital satisfaction.

But, don’t despair too much about your and your partner’s genetics. According to the team, the specific oxytocin gene accounts for about 4 percent of the variance of marital satisfaction. That means 96 percent of your relationship happiness is still up to you. If you happen to be looking to improve your bond, here are eight ways to improve your relationship right now.

"Denne studien viser at hvordan vi føler oss i våre nære relasjoner påvirkes av mer enn bare de delte erfaringene med våre partnere over tid," sa Monin. "I ekteskap er også folk påvirket av sine egne og deres partneres genetiske predisposisjoner."

Dette er ikke første gang den spesifikke oksytocinreceptorvarianten kjent som OXTR rs53576 har blitt studert. Ifølge Yale har reseptoren også vært knyttet til "personlighetstrekk som emosjonell stabilitet, empati og sosialitet." Denne studien synes imidlertid å være den første som knytter reseptoren til ekteskapelig tilfredshet.

Men fortvil ikke for mye over din og din partnerens genetikk. Ifølge teamet utgjør det spesifikke oksytocin-genet ca 4 prosent av variansen av ekteskapelig tilfredshet. Det betyr at 96 prosent av ditt forholds lykke fortsatt er opp til deg. 

Les også: Hunder er gode for helsen din - men det er en lite kjent risiko med å eie en

Les mer: Kreftpasienter med psykiske helseproblemer har mindre sjanse for å overleve

Oversatt av Microsoft News Norge.

Har du fått med deg denne?   

NESTE
NESTE

Annonsevalg
Annonsevalg

More from Real Simple

image beaconimage beaconimage beacon