Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Toppsaker - Motor

Frp frykter mulig erstatning for bompenger

ABC Nyheter-logo ABC Nyheter 6 dager siden Elisabeth Bergskaug
Med bompenger betaler man en avgift punktvis hver gang man passerer en bomstasjon. Med satellittbasert veiprising kan man isteden ende opp med å betale en kilometeravgift, som bedre reflekterer hvor mye sjåføren faktisk bruker bilen. Flere partier er positive til å utrede systemet, mens Frp frykter at det vil føre til økte avgifter for folk flest. © Leveres av ABC Startsiden A/S

Med bompenger betaler man en avgift punktvis hver gang man passerer en bomstasjon. Med satellittbasert veiprising kan man isteden ende opp med å betale en kilometeravgift, som bedre reflekterer hvor mye sjåføren faktisk bruker bilen. Flere partier er positive til å utrede systemet, mens Frp frykter at det vil føre til økte avgifter for folk flest.

– Veiprising er et genialt system for venstresiden som elsker avgifter, mener Frps Jon Helgheim. Ap mener Frp hindrer Norge i å være et foregangsland.

ARENDAL (ABC Nyheter): – Det hjelper ikke å rive noe som er dårlig og erstatte det med noe enda dårligere, sier stortingspolitiker Jon Helgheim (Frp).

Han har nettopp fått spørsmål om hvorfor Fremskrittspartiet er imot satellittbasert veiprising når det kan bety slutten på bompenger som vi kjenner det, under en debatt om temaet på Arendalsuka.

Les om satellittbasert veiprising i faktaboksen under.

– Frp er grunnleggende imot at innbyggerne skal betale for vei en gang til. Vi mener skattepenger og økt bruk av oljepenger kunne finansiert veibygging. Med veiprising må folk som ikke betaler en eneste krone i bompasseringer i dag plutselig betale hver eneste gang de setter seg i bilen. Dette er et genialt system for venstresiden som elsker avgifter, fortsetter Helgheim.

Partiet hans er det eneste som er helt tydelig mot å gjennomføre en utredning av satellittbasert veiprising. De andre partiene på Stortinget er uenige om hvordan veiprising bør fungere i praksis, men er for å utrede det nærmere.

– Frp ønsker å fjerne hele brukerfinansieringen. Det er vårt standpunkt. Det står vi ved.

(Artikkelen fortsetter under)

Jon Helgheim © Leveres av ABC Startsiden A/S Jon Helgheim
Stortingspolitiker Jon Helgheim (Frp) er sterk motstander av satellittbasert veiprising.

Les mer om satellittbasert veiprising:Bomstasjoner kan erstattes av veiprising: – Rettferdig og bærekraftig

Fakta om satellittbasert veiprising:

  • Satellittbasert veiprising er en kilometerbasert veiavgift styrt av GPS.
  • Det er mulig å bake inn en rekke avgifter i et slikt system. Om systemet blir en realitet, er det opp til politikerne å bestemme hva man betaler for. Systemet kan potensielt erstatte bilrelaterte bruks- og kjøpsavgifter, som bompenger, drivstoffavgifter og engangsavgiften. Det kan også brukes som betaling for kostnadene samfunnet blir påført i form av kø, forurensning, støy og klimagassutslipp.
  • Størrelsen på kilometeravgiften vil variere, og kan for eksempel være avhengig av hvor du kjører (billigere på landet enn i byen), når på døgnet du kjører (billigere utenfor rush) og hva slags bil du kjører (lavutslippsbiler betaler mindre enn andre biler). Størrelsen på avgiften vil også være avhengig av hvilke bilrelaterte avgifter den erstatter.
  • Bilistene betaler rundt 50 milliarder i bompenger, engangsavgift, drivstoffavgifter og årsavgifter (2018), og kjører rundt 45 milliarder kilometer (2017).
  • Med satellittbasert veiprising vil man bruke GPS til å samle inn informasjon om hvor bilen har vært for å kunne fakturere en riktig avgift.
  • Personvern har lenge blitt løftet frem som et hinder for veiprising, men Datatilsynet opplyser til Aftenposten at de mener denne utfordringen lar seg løse.
  • Flere politiske partier ønsker å utrede veiprising.
Kilde: NAF

Transportøkonomenes store drøm

Enkelt forklart betyr veiprising at bilister betaler en kilometeravgift når de kjører. Et slikt system kan erstatte bompenger, men også andre kjøp- og bruksrelaterte bilavgifter. I tillegg kan veiprising potensielt brukes til å prise kostnader bilkjøring påfører samfunnet, i form av kø, støy, luftforurensning og klimagassutslipp.

Direktør ved Transportøkonomisk Institutt, Gunnar Lindberg, forklarer hvorfor veiprising er alle transportøkonomers store drøm.

gunnar lindberg © Leveres av ABC Startsiden A/S gunnar lindberg

Direktør ved Transportøkonomisk Institutt Gunnar Lindberg. Mimsy Møller/Dagsavisen

– Veiprising bør ikke prisette kun kostnadene for å bygge vei, men også kostnadene knyttet til støy, luftforurensning og kø. Disse utfordringene kan man løse med en differensiert veiprisingssystem. Kostnadene som oppstår når man kjører er verre i byer, men mindre i spredte strøk. Det vil være langt dyrere i Oslo enn på bygda i Nord-Norge, forklarer TØI-direktører fra scenen.

– Prisene vil reflektere de faktiske kostnadene. Vi har drømt om dette siden 1920-tallet, men vi har ikke fått det til. Med teknologien som finnes i dag er det mulig.

Lindberg påpeker at det er til dels personvernutfordringer og til dels manglende politisk vilje som gjør at systemet fremdeles ikke har blitt en realitet. I en høring på Stortinget tidligere i år sa Datatilsynet at personvernutfordringene lar seg løse, og at det kan bli en bedre beskyttelse av personvern enn med dagens bompengesystem.

Politisk vilje til å gjennomføre er siste hinder, før transportøkonomenes drømmesystem for veiprising kan bli en realitet.

Forskerens tale: – Hadde vi tatt samfunnets kostnader innover oss, hadde vi kjørt mindre bil

Ap mener Norge bør være foregangsland

Tyskland, Belgia og Slovakia er blant landene som er i gang med å innføre et system for veiprising for nyttekjøretøy og tungtransport. Norge er i gang med en utredning som vurderer mulighetene for satellittbasert veiprising for tungtransport, etter at Stortinget ønsket dette.

Foreløpig er det ingen land i verden som er i gang med å utvikle et system for satellittbasert veiprising for personbiler og privatbilismen.

Stortingspolitiker Sverre Myrli (Ap) er tilhenger av veiprising, og øyner en unik mulighet for Norge å være et foregangsland.

Sverre Myrli © Leveres av ABC Startsiden A/S Sverre Myrli
Arbeiderpartiets Sverre Myrli er sterk tilhenger av å utrede satellittbasert veiprising, og mener den politiske diskusjonen om hva som bakes inn i en sånn avgift må komme etter utredningen. Myrli sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– Satellittbaserte veiprisingssystem er ikke en hyllevare vi kan plukke fra andre land. Det er ingen andre som har et system oppe og går. Vi kunne laget og utviklet et sånt system og eksportert det til resten av verden. Vi bruker ny teknologi på så mange områder. Dette kommer før eller senere. Det er bare synd Frp er motstrebende og hindrer oss i å ta en lederrolle, mener Myrli.

Han ramser opp flere grunner til at Arbeiderpartiet er tilhenger av å utrede muligheten for å innføre satellittbasert veiprising for privatbiler som en erstatning for bompenger.

– La oss løse brukerfinansiering av veier på en mer fornuftig måte. Bompenger fører til trafikkavvisning, det er ganske dyrt, det koster en del å administrere. Ikke minst vil det bli mer rettferdig. Det er meningsløst at du skal betale masse penger i bommen når du bor rett på den ene siden og bare skal rett over til den andre siden, samtidig som enkelte i samme by slipper helt unna.

Uenighet om hva veiprising bør være

Blant partiene som er tilhenger av å utrede satellittbasert veiprising er det bred enighet om at systemet bør og skal erstatte bompenger. Utover det er det stor usikkerhet knyttet til hvilke avgifter som skal bakes inn i et veiprisingssystem.

Myrli mener det er en politisk diskusjon som bør vente til etter utredningen.

Jon Gunnes © Leveres av ABC Startsiden A/S Jon Gunnes
Jon Gunnes (V) sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han mener satellittbasert veiprising bør utredes som et rent alternativ til bompenger, men er skeptisk til å bake andre avgifter inn i et slikt system.

Venstre, representert ved Jon Gunnes under debatten på Arendalsuka, mener veiprising kun bør erstatte bompenger, og ikke noe mer. 

NAF og flere andre aktører i bilindustrien stiller seg positive til veiprising dersom samtlige kjøp- og bruksrelaterte avgifter bakes inn i veiprising, inkludert engangsavgift. På grunn av en offensiv elbilpolitikk er staten i ferd med å tape store inntekter knyttet til bilavgifter.
NAF mener det er lurt å bruke veiprising til å lage et nytt, helhetlig avgiftssystem som sikrer staten inntekter samtidig som systemet oppmuntrer til å ta miljø- og klimavennlige transportvalg.

Regjeringen har bestemt at avgiftsystemet for bil skal gjennomgås og endres. Regjeringen har også bestemt at de vil utrede alternative, moderne finansieringsformer til bompenger, uten at satellittbasert veiprising blir nevnt som en mulig løsning. Begge disse prosessene er i startgropen, men på sikt kan de gi svar på om veiprising er en aktuell løsning og hvordan fremtidens avgiftssystem for bil vil se ut.

Vår mest leste sak det siste døgnet: Her skal det bøtte ned 

Les også: Jan Simonsen er død 

Les også: PST hadde fått tips om siktede for ett år siden 

Har du fått med deg dette? 

Spill av video på nytt
Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra ABC Nyheter

image beaconimage beaconimage beacon