Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Toppsaker - Motor

MDG vil lovfeste nullvekstmålet i Stortinget

ABC Nyheter-logo ABC Nyheter 6 dager siden Elisabeth Bergskaug
Nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for MDG, Une Bastholm, mener partiets forslag om å lovfeste nullvekstmålet bør få flertall. © Leveres av ABC Startsiden A/S Nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for MDG, Une Bastholm, mener partiets forslag om å lovfeste nullvekstmålet bør få flertall.

Une Bastholm mener partiets nye stortingsforslag bør få flertall hvis de andre partiene tør å stemme i tråd med sin egen politikk, og kommer med en særlig utfordring til Venstre.

Når Stortinget åpner igjen i høst vil Miljøpartiets eneste representant fremme et forslag om å lovfeste nullvekstmålet. Det er det etablerte målet om at all vekst i persontransporten i de største byene skal tas med gange, sykkel og kollektiv.

– Jeg foreslår dette nå er fordi nullvekstmålet står på spill på grunn av regjeringens politikk. I regjeringsplattformen åpner de for å «videreutvikle» nullvekstmålet. Fram til regjeringen fikk bompengepanikk trodde jeg ikke det betydde at de ville skrote hele nullvekstmålet og erstatte det av et klimamål, men det er tydelig at det er hva Frp ønsker, sier nasjonal talsperson Une Bastholm til ABC Nyheter.

Hun mener bompengeforhandlingene i sommer og høst viser en dypt splittet regjering, og at nullvekstmålet bør forankres i lov for å gi byene forutsigbarhet.

– Regjeringen er i full spagat over helt grunnleggende spørsmål for all byutvikling i Norge. De har kommet med en skisse som jeg oppfatter som en våpenhvile i valgkampen, før de vil ta opp de store diskusjonene igjen nå som den er over. Vi vet ikke om regjeringen varer helt til jul. Jeg mener vi må sette god byluft og tryggere byer foran kortsiktig populisme, sier MDG-toppen.

Dette er MDG-forslaget Stortinget skal ta stilling til i høst:

  1. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan nullvekstmålet fra gjeldende nasjonal transportplan om at “veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange” kan gjøres juridisk forpliktende, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
  2. Stortinget ber regjeringen utsette fastsettelsen av et “videreutviklet nullvekstmål” fram til gjeldende nullvekstmål er lovfestet.
  3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å fastsette et mål om fem prosents årlig nedgang i biltrafikken i storbyområdene ved revisjon av bymiljøavtaler/byvekstavtaler, og ved inngåelse av nye byvekst- og bymiljøavtaler.

– Venstre er for nullvekstmålet

MDG er ikke del av noen flertallkoalisjon på Stortinget. Det er de fire regjeringspartiene som har flertall. Bastholm mener likevel forslaget hennes bør få flertall.

– Venstre bør stemme for dette fordi de er for nullvekstmålet. Jeg mener de fleste partiene har grunn til å stemme for dette forslaget. Alle partier med unntak av Frp har stemt for å etablere nullvekstmålet i Stortinget tidligere.

I forslaget ber Bastholm regjeringen om å utsette videreutvikling av nullvekstmålet til det er lovfestet. Videre foreslår hun i et eget punkt at det fastsettes et mål å fem prosent nedgang i biltrafikken i de største byene hvert år.

– Vi mener reduksjon er det eneste riktige. Det er gjerne det byene ønsker seg også. Så spørs det om Norge har modige nok politikere på Stortinget til at de tør å ha reduksjon som mål. Det må ikke være fem prosent. Det kan godt være to eller tre. Det kan vi diskutere, men det er det vi bør jobbe mot.

Bastholm er klar over at det blir vanskelig å få flertall for forslaget om reduksjon i biltrafikken i byene. Men når det gjelder å lovfeste nullvekstmålet, er hun krystallklar i sin tale:

– Å lovfeste nullvekstmålet slik det er i dag forventer jeg flertall for hvis partiene stemmer i tråd med hva de egentlig mener. Jeg håper de er såpass modige at de anerkjenner at det trengs.

Tror ikke MDG får støtte fra alle rødgrønne

Venstre kaller forslaget «interessant», og vil vurdere det når saken behandles i Stortinget, men stortingsrepresentant Guri Melby (V) tror ikke MDG kan ta det for gitt at alle de rødgrønne partiene i opposisjon på Stortinget vil støtte forslaget.

Guro Fjellanger bisettes. © Leveres av ABC Startsiden A/S Guro Fjellanger bisettes.

Venstres Guri Melby sier forslaget er MDG er interessant, men tror ikke partiet får med seg hele opposisjonen. Vidar Ruud / NTB scanpix

– Avstanden mellom Sp og MDG er vel så stor som mellom Frp og Venstre. I denne valgkampen har Sp hatt utspill om å både kutte 12 milliarder fra byvekstavtalene og å skrote nullvekstmålet, og hva Ap mener varierer fra politiker til politiker. Jeg tror ikke MDG skal forregne seg på støtte fra alle de andre rødgrønne partiene i dette spørsmålet, sier Melby til ABC Nyheter.

Hun legger ikke skjul på at det er uenigheter mellom Frp og Venstre om nullvekstmålet, men avviser at det er truet.

– Nei, det er en klar forutsetning at biltrafikken inn til og inn i byene ikke skal øke fordi biltrafikk har mange andre negative konsekvenser for byene enn bare utslippene. Den skaper utfordringer knyttet til støy, luftforurensing og arealbruk.

V: Avtalen hemmer ikke nullvekstmålet

Venstres stortingsrepresentant avviser også at bompengeskissen har vært en våpenhvile.

– Avtalen regjeringspartiene inngikk for to uker siden innebærer at Venstre har fått gjennomslag for vårt syn, fordi både fremkommelighet, lokale utslipp, støy og arealbruk skal være del av et videreutviklet nullvekstmål. Det vil sikre at vi

opprettholder målet om at all trafikkvekst skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Melby mener avtalen er et godt kompromiss, som hverken truer eller hemmer nullvekstmålet slik det er i dag.

– Størstedelen av bompengekuttene kommer i distriktene der bompenger først og fremst går til nedbetaling av en veistrekning og ikke til å regulere trafikken, vi beholder nullvekstmålet, og vi er svært fornøyde med den sterke kollektivsatsinga som ligger her.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra ABC Nyheter

image beaconimage beaconimage beacon