Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Toppsaker - Motor

Samferdselsdepartementet innrømmer utfordringer med skilting til ladestasjoner

ABC Nyheter-logo ABC Nyheter 11.09.2019 Elisabeth Bergskaug
Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet sier at skilting til hurtigladestasjoner er viktig for departementet. © Leveres av ABC Startsiden A/S Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet sier at skilting til hurtigladestasjoner er viktig for departementet.

Ladeselskapet Grønn Kontakt fikk bare innvilget 25 av 215 skiltsøknader sendt til Statens vegvesen. – Det viser en utfordring, sier statssekretær.

ABC Nyheter har tidligere skrevet om elbilister som er oppgitte og frustrerte over få skilter til hurtigladestasjoner langs norske veier.

– Bensinstasjoner er alltid merket i bøtter og spann. Det hadde vært en fordel med bedre skilting til ladestasjoner. Det hadde gjort folk tryggere, sier elbilist Øyvind Lund i Norges elbilforening.

Han er en av flere som opplever at Statens vegvesen ikke prioriterer skilting til hurtigladere. Han får støtte av to ladeselskaper som mener søknadsprossessen er tungrodd og tidkrevende oppgave som bærer lite frukter.

For halvannet år siden Grønn Kontakt søkte om skilter til 215 ladestasjoner rundt omkring i Norge. Kun 25 av søknadene ble godkjent.

– Vi har lagt ned et stort stykke arbeid i dette, men som dessverre ikke har gitt oss det resultatet vi ønsket, sier produktsjef Daniel Wie i Grønn kontakt.

Statens vegvesen svarer at de jobber med å sette opp flere skilter, men at det er en kostbar prosess for etaten og at de strengt tatt ikke alltid har penger til oppgaven.

Vil finne løsninger

Regler for bruk av hurtiglader-skilt:

Det er et eget serviceskilt som kan brukes til å skilte til steder som tilbyr hurtiglading av elbiler. Det har skiltnummer 609. Slik lyder normalbestemmelsene for bruken av skiltet ifølge håndok N300 del 5 - https://www.vegvesen.no/_attachment/69738:

«609 Hurtiglading av motorvogn Symbol 609 kan brukes for å vise til hurtigladepunkt med en teoretisk maksimal ladeeffekt på 43 kW eller mer, eventuelt med effektdeling, og som er åpent for alle ladbare motorvogner som benytter seg av ikke-proprietære løsninger for hurtiglading.

Lading skal være mulig hele døgnet (døgnåpent, nattevakt eller automat).

Symbol 609 kan brukes på serviceskilt og vegvisningsskilt. Symbolet kan kombineres med symboler for andre servicetilbud på stedet, og stedsnavn kan angis. Bedriftsnavn eller logo skal ikke vises.»

Samferdselsdepartementet vil gjerne finne løsninger på problematikken, dersom det er behov.

– Det viktigste for ladeaktørene tror jeg er at de får opp skiltet så kundene finner frem. Dersom etterslepet på skilting til ladestasjoner er for stort må vi finne løsninger med Statens vegvesen om dette, sier statssekretær Tommy Skjervold (Frp) til ABC Nyheter.

Han vil ikke love bort noen ekstra midler til skilting på nåværende tidspunkt, men vil ha «tett dialog» med Statens vegvesen om bedre skilting til ladestajoner. Han åpner også for å endre søknadsprosessen aktørene beskriver som «tidkrevende og tungrodd».

– Statens vegvesen vurderer dagens søknadsprosess som tilstrekkelig enkel og forutsigbar, men ettersom selskapene ikke deler oppfatningen må vi få på plass en dialog om hvordan dette kan forenkles.

Ikke godt nok

Skjervold sier at skilting til ladestasjoner er viktig for departementet.

– Det blir nå skiltet til stadig flere hurtigladestasjoner, og flere er på gang. Det blir blant annet skiltet til hurtigladestasjoner som ligger på viktige hovedveier utenom byer og tettsteder.

– Er det godt nok at kun 25 av 215 skilt-søknader fra en aktør blir godkjent?

– Nei, det viser en utfordring. I mange av tilfellene er avslagsgrunnen at det er snakk om hurtigladestasjoner i by og tettsted, anlegg som er godt synlig fra veien eller at det ikke har vært plass til ytterligere skilting på de aktuelle stedene.

Kritikerne som mener dagens skilting er for dårlig synes ikke plassmangel for skilt er et godt argument for å la være å sette opp nye skilt.

Thomas Henden © Leveres av ABC Startsiden A/S Thomas Henden
Thomas Henden har kjørt elbil i 17 år, og er ikke imponert over mengden skilter til ladestasjoner. Privat

– Den kjøper jeg ikke. Det er jo bare å sette opp skiltet 500 meter, 1 kilometer eller 2 kilometer unna de skiltene som eventuelt står i veien, sier Thomas Henden til ABC Nyheter.

Han har engasjert seg i å få på plass flere og bedre skilter til hurtgiladere i Norge, og har sendt brev til Statens vegvesen om saken.

Skjervold i Samferdselsdepartementet understreker imidlertid at det er viktig å holde skiltmengden på et oversiktlig nivå.

– Her må vi få til en dialog mellom Statens vegvesen og aktørene i bransjen for å finne løsninger slik at innbyggerne finner frem til ladestasjoner samtidig som vi evner å holde en oversiktlig skiltmengde.

Les også: Går mot nytt rekordår for elbilsalget

Støtter Vegvesenet i at planlegging er nødvendig

Statens vegvesen har tidligere sagt til ABC Nyheter at de oppfordrer elbilister å planlegge turen sin grundig på forhånd, slik at de vet hvor de kan lade underveis.

Elbilistene Lunde og Henden er oppgitte over at man skal være nødt til å planlegge hver eneste kjøretur nøye når man har valgt et mer klimavennlig bilalternativ som elbil.

– Det skal ikke være nødvendig å planlegge turen i detalj når du vet at det finnes masse ladestasjoner underveis og at du bare kan stoppe. Men du må vite hvor du kan stoppe. Derfor må vi få opp flere skilter, sier Henden.

Samferdselsdepartementet støtter imidlertid Vegvesenets oppfordring.

– Vi som har kjøpt elbil må planlegge litt bedre ettersom infrastrukturen ikke er kommet like langt. Denne helhetsvurderingen bør man også ta før man velger biltype. Når vi skal på lengre tur er det lurt å tenke igjennom drivstoff-forbruket og behov akkurat slik man gjør med bensinbil, selv om «ladingen» går raskere og er foreløpig mer tilgjengelig for bensinbil, sier statssekretær Tommy Skjervold.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra ABC Nyheter

image beaconimage beaconimage beacon