Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Fakta: Tidslinje for utviklingen av koronaviruset i Norge

NTB-logoNTB 01.08.2020

* 8. mars: Antall smittetilfeller øker kraftig. Svært mange skyldes nordmenn som har vært på skiferie i Østerrike og Nord-Italia i vinterferien.

* 12. mars: Regjeringen innfører de mest inngripende tiltakene i fredstid. Alle skoler og barnehager stenges ned. Også universiteter, høyskoler, frisører og treningssentre må lukke dørene.

– Det første covid-19-dødsfallet i Norge.

– Børsfall på 8,8 prosent på Oslo Børs. Krakk på over 10 prosent på en rekke børser i Europa, USA og Asia.

– Regjeringen legger fram krisetiltak på rundt 6,5 milliarder kroner.

* 14.–16. mars: Ingen utlendinger slipper inn i landet uten kritisk grunn.

* 16. mars: Enighet på Stortinget om regjeringens første krisepakke, med blant annet endringer i permitteringsreglene.

* 19. mars: Stortinget enige om del to av den første krisepakken, inkludert kutt i arbeidsgiveravgiften, 900 millioner til kultur, idrett og frivillighet og en garantiordning på 6 milliarder til luftfarten.

– Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen hjemkommune.

* 21. mars: Stortinget vedtar en ny krisefullmaktslov som vil gi regjeringen vide fullmakter i én måned.

– Stortinget vedtar en andre krisepakke, som blant annet omfatter 100 milliarder kroner i lånegarantier og obligasjoner til kriserammede bedrifter.

* 24. mars: Tiltakene for å stoppe koronaviruset forlenges til 13. april, og reglene skjerpes: Folk må holde to meters avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen utendørs.

* 25. mars: Alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener i videregående skole blir avlyst. Senere blir også alle muntlig eksamener i videregående skole besluttet avlyst.

* 31. mars: Partiene på Stortinget vedtar den tredje krisepakken. Den inneholder blant annet 5 milliarder kroner til kommuner og fylker, krisestøtte til studenter, momskutt, økt låneramme for Husbanken og penger til kompetanseheving.

* 6. april: Hver koronasmittet smitter i snitt 0,7 personer, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Ifølge helseminister Bent Høie (H) betyr dette at koronaepidemien i Norge nå er under kontroll.

* 16. april: Folkehelseinstituttet lanserer smittesporingsappen Smittestopp. Appen skal testes ut i Drammen, Tromsø og Trondheim.

* 20. april: Norske barnehager åpner igjen etter å ha vært koronastengt i fem uker. Også fysioterapeuter, psykologer og tannleger får gjenoppta virksomheten.

– Hytteforbudet oppheves.

* 27. april: Skolene åpner for elever fra 1. til 4. trinn, mens videregående skoler åpner for yrkesfagelever. Fagskoler, høyskoler og universiteter åpner delvis.

– Frisører og andre tjenester med én til én-kontakt, som hudpleiere, massasje og kroppspleie og tatovering, får åpne.

* 30. april: Regjeringen foreslår midlertidige endringer i skattesystemet for olje- og gassnæringen. I tillegg foreslår regjeringen en grønn omstillingspakke.

– Avstandsregelen endres fra to til én meter.

* 5. mai: Kollektivtransporten får en egen koronaveileder. Kun halvparten av passasjerkapasiteten kan benyttes.

* 6. mai: Alkoholserveringen i Oslo åpnes igjen, men kun der det serveres mat.

– Kompensasjonsordning på 300 millioner kroner for medier som har tapt inntekter på koronakrisen.

– Alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

* 7. mai: Ny kjøreplan for gjenåpningen av Norge lanseres.

– Arrangementer på offentlig sted blir tillatt for inntil 50 personer, forutsatt at deltakerne kan holde avstand.

– Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes til 20, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand. Dette gjelder også for treninger og annen organisert idrettsaktivitet.

– Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves.

– Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn.

– Anbefalingen om hjemmekontor nedjusteres til kun å gjelde bedrifter med trange lokaler og ansatte som er avhengige av kollektivtrafikk.

* 8. mai: Hver fjerde permitterte er tilbake i arbeid, viser tall fra Nav. Om lag 400.000 mennesker registrerte seg som arbeidssøkende etter 10. mars.

– Personer som har vært koronasmittet, får karantenefritak i seks måneder.

– Avinor får 5 milliarder kroner for å dekke inntektstap, samt hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord.

* 11. mai: Landets yngste koronadødsfall registrert i Bjørnafjorden i Vestland. En mann, som ble nyretransplantert for 15 år siden, døde bare 41 år gammel.

* Grunnskoler og videregående skoler gjenåpnes for alle trinn i løpet av uke 20.

* 12. mai: Regjeringen legger fram et historisk krisebudsjett i revidert nasjonalbudsjett og foreslår å bruke 420 milliarder kroner fra oljefondet for å demme opp for koronakrisen – 174,4 milliarder kroner mer enn i fjor.

– I budsjettet anslås et fall i BNP på 4 prosent i år og en arbeidsløshet på 5,1 prosent – den høyeste siden 1930-tallet.

* 15. mai: Regjeringen fraråder utenlandsreiser fram til 20. august, men varsler ny vurdering av reiseråd utover sommeren.

– Besteforeldre kan igjen møte barnebarna sine.

* 17. mai: Korona skapte historisk 17. mai-feiring med avlyste barnetog. I stedet kjørte kongefamilien i åpen bil gjennom Oslos gater, det var båtkortesjer over hele landet og felles synging av nasjonalsangen.

* 18. mai: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å hindre spredning av koronavirus fram til 1. januar.

– SAS innfører påbud om bruk av munnbind på alle selskapets flyginger fram til 31. august.

* 27. mai: Endringene i helselovgivningen oppheves, og de fleste pasientrettighetene gjeninnføres.

– Smitteverntiltakene i skoler og barnehager lettes opp.

– Besøksforbudet på sykehjem og sykehus oppheves.

* 28. mai: I nye beregninger anslår FHI at mellom 30.000 og 40.000 nordmenn har blitt smittet av covid-19.

– Det åpnes for jobbreiser i Norden uten at man må i karantene ved hjemkomst.

* 29. mai: Ny tiltakspakke på 27 milliarder kroner skal hjelpe koronarammede næringer ut av koronakrisen.

* 1. juni: Fornøyelsesparker og serveringssteder uten matservering får åpne. Det samme gjelder organisert svømming.

– Det åpnes for tilnærmet normal treningsaktivitet for barn og unge opp til fylte 19 år.

– Svalbard åpnes for turister.

* 2. juni: Hele skoleklasser kan være samlet, uansett størrelse på klasserommet.

* 15. juni: Arrangementer med inntil 200 deltakere tillates.

– Nordmenn kan reise på ferie til alle land i Norden, med unntak av Sverige der kun Gotland åpnes.

– Universiteter, høyskoler, fagskoler, treningssentre og svømmehaller åpner igjen.

* 16. juni: Seriespill i toppfotballen blir tillatt.

– Smittestopp-appen blir deaktivert som følge av et varsel fra Datatilsynet.

* 17. juni: Flyselskapet Norwegian innfører krav om munnbind på sine flyginger.

* 25. juni: Det er ikke lenger mulig å dra på karantenefri reise til Gotland.

* 28. juni: Testrutinene for utenlandsk helsepersonell strammes inn etter at en svensk lege, som hadde fått unntak fra karanteneplikten, og en svensk sykepleiervikar testet positivt for covid-19.

* 29. juni – 5. juli: Uke 27 ble den første uken uten koronadødsfall siden 12. mars.

* 7. juli: FHI får midlertidig forbud fra Datatilsynet mot å behandle personopplysninger i Smittestopp-appen.

*15. juli: Nordmenn kan reise til Europa uten karanteneplikt dersom smittesituasjonen tillater det.

– Innreiserestriksjonene for innbyggere i EØS- og Schengen-området oppheves

* 20. juli: FHI varsler at smittesituasjonen i Spania kan gå fra å være et «grønn» til «rød», og dermed utløse karantenekrav.

* 22. juli: En ny rapport fra FHI viser at nesten én av tre som ble bekreftet koronasmittet i uke 29, ble smittet i utlandet.

* 23. juli: En ansatt ved Stavanger universitetssjukehus tester positivt for covid-19, og til sammen 28 personer blir satt i karantene.

* 24. juli: Regjeringen åpner for reiser til fire nye svenske regioner – Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland – i tillegg til de tre fra før, Skåne, Kronberg og Blekinge. For Spania-reisende innføres det karanteneplikt fra midnatt.

* 26. juli: Et smitteutbrudd i Moss er under oppseiling. Smitten spores etter til et bryllupsselskap. De neste dagene får i alt 26 personer påvist smitte.

* 29. juli: EU-kommisjonen har kjøpt legemiddelet Remdesivir for 671 millioner kroner. Også Norge omfattes av avtalen.

– En ansatt ved St. Olavs hospital i Trondheim tester positivt på covid-19 etter å ha vært på utenlandsreise. 18 ansatte og fire pasienter blir satt i karantene.

* 30. juli: Sju personer i Sveio og Haugesund får påvist koronasmitte. Senere får ytterligere to påvist smitte, og en person blir innlagt på sykehus. 25 helse- og omsorgsansatte i kommunen blir satt i karantene.

* 31. juli: Fire besetningsmedlemmer på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen legges inn på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med koronasmitte. Alle ansatte og passasjerer må i ti dagers karantene.

– Regjeringen gir barne- og ungdomsidretten unntak fra én-metersregelen.

* 1. august: Ytterligere 29 besetningsmedlemmer på MS Roald Amundsen får påvist koronasmitte.

– En eldre person og beboer ved Rosnes omsorgsboliger i Moss dør av koronarelatert sykdom. Dette er det første koronadødsfallet i Norge siden 17. juli. Smitten kan spores tilbake til bryllupsselskapet.

– Reiserådet for Belgia endres fra grønt til rødt, som medfører ti dagers innreisekarantene for alle som kommer fra landet til Norge.

Annonsevalg
Annonsevalg

MICROSOFT STORE

image beaconimage beaconimage beacon