Hvilket fylke har dette som våpenskjold?

1 / 12 spørsmål Rogaland Viken Vestland