Gladmeldingen ble mottatt med jubel da kulturminister Linda Hofstad Helleland presenterte nyheten på en pressekonferanse på Nationaltheatret i ettermiddag.

– En gledens dag for teateret og for kulturnasjonen Norge. Jeg er stolt over at Regjeringen nå tar grep for å bevare vår viktige kulturarv, og at vi vil gå i gang med rehabiliteringsprosessen, sier kulturministeren.

– Blir ikke restaureringen veldig dyr fordi politikerne har ventet så lenge?

– Under ulike regjeringer er det dessverre ikke blitt tatt initiativ til nødvendig vedlikehold. Sist gang var etter brannen i 1980. Så dette er første gang i teaterets historie at man går inn og tar avgjørelse om at bygget skal rehabiliteres, sier kulturministeren til Aftenposten.

Skal være et levende teater

Hun sier hun er glad den fredede teaterbygningen fortsatt skal være et levende teater med fasilitetene som trengs, og at planene også innebærer en formidabel oppgradering av scenen.

Helleland sier selve rehabiliteringen først kan begynne når kvalitetssikring og forprosjekt er klart.

Lahnstein: Hele nasjonens teater forfaller foran øynene våre

– Nationaltheatret er en våre kulturskatter, med unik posisjon i norsk og internasjonalt kulturliv. Det ærverdige bygget skal ivareta viktig kulturhistorie, samtidig som det skal være et funksjonelt teater som gir publikum gode opplevelser og de ansatte gode arbeidsvilkår, sier kulturministeren.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix: Kulturminister Linda Hofstad Helleland ble møtt med jubel på Nationaltheatret da hun la frem planene for omfattende rehabilitering av landets hovedscene. © Leveres av Aftenposten Kulturminister Linda Hofstad Helleland ble møtt med jubel på Nationaltheatret da hun la frem planene for omfattende rehabilitering av landets hovedscene. Kulturminister Linda Hofstad Helleland ble møtt med jubel på Nationaltheatret da hun la frem planene for omfattende rehabilitering av landets hovedscene.
Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Nødvendig rehabilitering og oppgradering

Regjeringen har valgt løsning for rehabilitering av Nationaltheatret og går inn for et alternativ som prioriterer nødvendig rehabilitering av bygningen og omfattende oppgradering av hovedscenen. Det er estimert at prosjektet vil koste 1,9 milliarder kroner.

– Forfallet kan ikke fortsette

Indrelid Trygve: Forfallet har vært svært synlig både ute og innendørs på Nationaltheatret. © Leveres av Aftenposten Forfallet har vært svært synlig både ute og innendørs på Nationaltheatret. Forfallet har vært svært synlig både ute og innendørs på Nationaltheatret.

Indrelid Trygve

– Nationaltheatret har forfalt gjennom mange tiår. En rik kulturnasjon som Norge kan ikke la en av våre flotteste kulturhistoriske bygninger fortsette å forfalle. Nå har regjeringen valgt en løsning som prioriterer å gjøre hovedscenen fullt funksjonell og oppgradert for fremtidens behov for sceneteknologi. Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier kulturministeren.

Neste fase i prosjektet settes i gang umiddelbart. Det er en avklaringsfase hvor man går videre med alternativet som er valgt. Det er bevilget midler til denne fasen i statsbudsjettet for 2017.

Nødsikring nødvendig

Behovet for utbedring har vært stort og synlig i årevis. Grundige analyser av Statsbygg har vist fuktskader, forvitring, slitasje og utdaterte tekniske anlegg. Deler av bygningen har også vært rasfarlig, og i februar ble deler av fasaden nødsikret for ansatte og forbipasserende. Forrige gang fasaden på Nationaltheatret måtte hastesikres på denne måten var i 2010.

Nationaltheatret i kritisk dårlig stand