Ved å bruke denne tjenesten og relatert innhold godtar du bruken av informasjonskapsler med hensyn til analysering, tilpasset innhold og annonser.
Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Vil bygge ny by i Bærum

Nettavisen-logo Nettavisen 10.08.2017 Dag-Jørgen Saltnes/Estate Nyheter

NY BY: Slik kan den nye byen på Avtjerna i Bærum bli seendes ut. © , NY BY: Slik kan den nye byen på Avtjerna i Bærum bli seendes ut. En ny by med 30 000 innbyggere og 15 000 arbeidsplasser. Det er planen til grunneierne på Avtjerna i Bærum.

Det er konsulentselskapet COWI som har fått oppdraget fra Avtjerna Grunneierforbund om å utvikle en byvisjon for området. Sollihøgda Plussby kan bli Europas første plussby, med bærekraftige løsninger og smart byutvikling. Potensialet for den nye byen er på 30 000 innbyggere og 15 000 arbeidsplasser, samtidig som den fungerer som en pilotby for uttesting av ny teknologi, energiproduserende løsninger og selvkjørende transport.

AVTJERNA: Avtjerna ligger nordøst i Bærum.Foto: (Google) © Leveres av Nettavisen AVTJERNA: Avtjerna ligger nordøst i Bærum.Foto: (Google) 40 politikere, eiendomsutviklere og grunneiere fikk presentert byvisjonen onsdag. Avtjerna Grunneierforbund mener området på Avtjerna, rett sør for Sollihøgda i Bærum, har en unik mulighet til å bygge en by fra bunnen av. Området er i dag ubebygd og er på størrelse med Fornebu. Men for at planene skal kunne realiseres er man avhengig av at det kommer en jernbanestasjon på Avtjerna på Ringeriksbanen. Det betyr at planene om å bygge Nord-Europas lengste tunnel mellom Sandvika og Sundvollen må skrinlegges.

– Kostnadene for stasjon på Avtjerna og tunnelalternativet blir tilnærmet lik. Ved å legge stasjonen i dagsonen vil antall og lengde på tverrslag i tunnelen reduseres, samt at togstasjonen vil erstatte et prosjektert utbrenningsrom inne i fjellet, som vil være nødvendig for sammenhengende tunnel mellom Sandvika og Sundvollen, sier prosjektleder Janne Walker Ørka i COWI.

Politikerne er positive til planene.

RAJA: Abid Raja er innvalgt på Stortinget for Akershus Venstre.Foto: Jo Straube(Venstre): RAJA: Abid Raja er innvalgt på Stortinget for Akershus Venstre. Foto: Jo Straube(Venstre) © Leveres av Nettavisen RAJA: Abid Raja er innvalgt på Stortinget for Akershus Venstre. Foto: Jo Straube(Venstre) – Vi må sikre at Ringeriksbanen ivaretar Bærum og Osloregionens fremtidens behov, samt at flest mulig får nytte av milliardinvesteringen. Utredningen av stasjon på Avtjerna blir viktig for å avdekke potensialet for ytterligere regionforstørring der vi samtidig reduserer transportbehovet og legger til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Her må vi evne å tenke langsiktig, sier Venste-politiker Abid O. Raja.

– Bærum Arbeiderparti mener Avtjerna ved Sollihøgda er et stort og viktig område for fremtidig boligbygging i Bærum. En togstasjon her vil gi kort reisetid både mot Oslo- og Hønefossområdet og er viktig for klima og miljø, sier Kjell Maartmann-Moe, leder av Bærum Arbeiderpartis kommunestyregruppe.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon