Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Økokrim får kraftig kritikk for håndteringen av Transocean-saken

NTB-logoNTB 13.06.2017

Økokrim får kraftig kritikk for håndteringen av Transocean-saken: Granskingsrapporten om Økokrims håndtering av Transocean-saken ble overlevert Riksadvokaten tirsdag. Økokrim-sjef Trond Eirik Schea er enig i at det ble begått feil i saken. I bakgrunnen riksadvokat Tor-Aksel Busch Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix © Leveres av NTB Granskingsrapporten om Økokrims håndtering av Transocean-saken ble overlevert Riksadvokaten tirsdag. Økokrim-sjef Trond Eirik Schea er enig i at det ble begått feil i saken. I bakgrunnen riksadvokat Tor-Aksel Busch Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Økokrim får skarp kritikk for håndteringen av Transocean-saken fra utvalget som Riksadvokaten satte ned.

Kritikken synes å ramme førstestatsadvokat Morten Eriksen spesielt. Det eksterne utvalget Riksadvokaten fikk satt ned, mener Transocean-saken bærer preg av liten oppfølging og involvering fra ledelsen.

Utvalget viser blant annet til treg framdrift i etterforskningen, og at det var vanskelig å få bemannet teamet med aktorer før rettssaken skulle opp for Oslo tingrett.

– Utvalget finner få spor av ledelsesmessig oppfølging og kontroll med etterforskningen og fremdriften, skriver utvalget.

Rotete og improvisert

Utvalget har også fått innblikk i en rotete etterforskning, hyppige utskiftinger i etterforskningsteamet og dårlig samarbeidsklima mellom etterforskerne og påtaleansvarlig, førstestatsadvokat Morten Eriksen. Etterforskningen framstår for utvalget som «ustrukturert og adhocpreget», og det ble utferdiget lite eller ingen skriftlig dokumentasjon om omfanget og framdriften av etterforskningen, ifølge leder for utvalget, sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud.

– Møter i etterforskningsteamet ble sjelden planlagt og hadde liten fast agenda. Utvalget mener det gjorde etterforskningen mindre koordinert og spisset enn den burde vært, sa Taraldsrud da utvalgets gransking ble presentert tirsdag.

Ankesaken trukket

Da Økokrim førte det som ble omtalt som norgeshistoriens største skattesak for retten i 2014, endte det med full frifinnelse for de fem tiltalte. Aktoratet mente det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.

Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett. Med henleggelsen fulgte det svært kraftig kritikk av førstestatsadvokat Eriksen, som de tiltalte mente hadde utvist manglende objektivitet i etterforskningen. Han ble også på et tidspunkt anmeldt for tjenesteforsømmelse, men saken ble henlagt av Spesialenheten.

Økokrim-sjefen enig

I et vedlegg til rapporten som ble overlevert Riksadvokaten tirsdag, imøtegår Eriksen deler av kritikken og utvalgets arbeid. Han viser til det han tilsynelatende mener er mangelfulle intervjuer av personer som var involvert i prosessen, og han mener det er for lite drøfting av skattemyndighetenes rolle i straffeprosessen og etterforskningen.

Likevel synes Eriksen, som Økokrim-sjef Trond Eirik Schea, å ta kritikken på alvor og som grunnlag for læring og forbedring. Schea tok høyde for at det var enkeltpunkter i rapporten hvor Økokrim er uenig med utvalget, men uttalte under pressekonferansen tirsdag at han er «enig i at det er blitt begått feil» i Transocean-saken.

– Det er ingen tvil om at gjennomgående tar vi til oss det som står i rapporten, ikke minst kritikk, sa Schea.

(©NTB)

Annonsevalg
Annonsevalg

MICROSOFT STORE

image beaconimage beaconimage beacon