Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

700 Oslo-elever utsatt for vold og trusler

Nettavisen-logo Nettavisen 28.09.2017 Thomas Paust
Fra 2015 til 2016 har antall volds- og trusselhendelser mellom skoleelever i Oslo økt med 22 prosent.

Rektor ved Stovner videregående skole i Oslo gikk nylig ut i Dagsavisen og sa at han ikke lenger kunne garantere for sikkerheten til lærere og elever. Det førte til at konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) innkalte til krisemøte.

I 2016 ble 698 elever i Osloskolene utsatt for vold eller trusler fra andre elever, viser tall Nettavisen har fått fra Utdanningsetaten. Dette er en økning på 125 volds- og trusselhendelser fra 2015, da det var registrert 573 hendelser. Tallene er hentet fra Utdanningsetatens HMS-portal.

18 av hendelsen i 2016 ble politianmeldt.

Onsdag sa rektor Terje Wold ved skolen til Dagsavisen at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved Stovner et trygt og godt arbeidsmiljø. © Leveres av Nettavisen Onsdag sa rektor Terje Wold ved skolen til Dagsavisen at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved Stovner et trygt og godt arbeidsmiljø.

Mest gutter

Hendelsen er fordelt på skoleslag, hvor av 408 av volds- og trusselhendelsene fant sted på ordinære grunnskoler. På spesialskoler og grunnskoler med byomfattende spesialgrupper, var det registrert henholdsvis 41 og 232 hendelser. På videregående skoler var det registrert 15 hendelser med vold og trusler mellom elever, samt to hendelser i spesialklasser i videregående skole.

I 2016 var det totalt 87.955 elever i Osloskolene.

Erik Stephansen: Oslo-skoler latt i stikken

Et stort flertall av dem som blir utsatt for vold og trusler, 89 prosent, er mellom seks og 13 år gamle. 91 prosent av voldsutøveren er i samme aldersgruppe. I ni av ti tilfeller er det gutter som er voldsutøverene.

Over halvparten av voldshendelsene består av slag og spark. Snaut halvparten av voldshendelsene skjer i skolegården, mens en drøy tredjedel skjer i klasserommet.

Vold og trusler mot lærere

I 2016 innrapporterte oslolærerne om 1940 hendelser av vold og trusler mot lærerne.

Blant dem var det 901 alvorlige eller svært alvorlige hendelser, det vil si spark, slag med gjenstander, biting, alvorlige trusler, trusler med kniv. Dette er en økning fra 592 registrerte hendelser i 2015.

I tillegg ble det innrapportert 1039 lite alvorlige hendelser i 2016 - som for eksempel spytt, slag, spark og kloring - hvorav 692 av hendelsene ble registrert på én spesialskole.

Dette er en økning fra 279 registrerte hendelser i 2015.

Utdanningsetaten begrunner noe av den voldsomme økningen blant hendelser mot ansatte på følgende vis:

«Innføringen av nytt registreringssystem når det gjelder ansatte i Oslo kommune forklarer noe av økningen i antall registrerte hendelser fra og med 2015. Dette skyldes både at det nye systemet er mer brukervennlig og fordi Utdanningsetaten har gjennomført omfattende kursing for brukerne av registreringssystemet.»

- Følger med

Politiet i Oslo har ikke tall på skolenivå, men sier at ungdomskriminaliteten i hovedstaden de siste årene igjen har steget, etter en nedgang tiåret før.

- Vi hadde en fallende kurve på ungdomskriminaliteten fra 2006 til 2015, men så begynte det å stige igjen i 2016. Vi ser at det stiger blant unge gjengangere og at volden blir grovere. Vi er ikke på det nivået i år som vi var i 2016. Det er ikke en krise, men vi følger med, sier Janne Stømner, leder for den nye felles enheten for forebyggende arbeid i Oslo politidistrikt.

Stømner sier politiet ikke har statistikk ned på skolenivå når det gjelder vold og trusler, men at de er i dialog med Utdanningsetaten og at politiet ønsker seg gode rutiner for at kriminelle forhold blir anmeldt.

- Vi vet at det har vært hendelser på skolene som kanskje burde vært anmeldt, men som ikke er blitt det. Vi ønsker at ting skal anmeldes hvis det er snakk om kriminalitet. Vi ønsker å få kunnskap og jobbe på kort og lang sikt, sier Stømner og presiserer at dette gjøres og må gjøres i et nært samarbeid med skolene.

12 prosent på landsbasis

På landsbasis har drøyt hver tiende lærer opplevd vold eller trusler på arbeidsplassen. I 2015 svarte 12,4 prosent av grunnskolelærerne i Norge at de hadde opplevd vold eller trusler om vold i løpet av de siste tolv månedene, ifølge en rapport fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø/NOA.

Vernepleier/sosialarbeider, politi/vakt, pleie- og omsorgsarbeider og sykepleier var de eneste yrkesgruppene som opplevde mer vold og trusler enn grunnskolelærerne.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon