Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Avviklingen av juryordningen utsatt

Nettavisen-logo Nettavisen 28.09.2017 NTB
Stortinget har vedtatt juryordningen opphevet med virkning fra nyttår 2018. På grunn av praktiske årsaker blir avviklingen utsatt.

Justisdepartementet opplyser at årsaken til utsettelsen er at Domstolsadministrasjonen ikke har dataløsninger klare for endringen.

– Domstolenes saksbehandlingssystemer må tilpasses endringene, og i praksis vil avviklingen tre i kraft så fort disse praktiske endringene er på plass, sier avdelingsdirektør i Domstolsadministrasjonen, Erling Moe til NTB.

© Jan Kåre NessNTB scanpix/Illustrasjonfoto

Han opplyser om at avviklingen vil bli iverksatt i løpet av første halvdel av 2018.

Les mer: Juryordningen opphevet

Begrunner ikke

Det var TV 2 som omtalte saken først. Etter det kanalen erfarer er det satt av penger i neste års statsbudsjett til en utfasing.

Debatten om den 130 år gamle juryordningen har pågått i årevis, men den ble besluttet avviklet først i juni 2016.

En arbeidsgruppe nedsatt av Riksadvokaten fant i 2007 at 55 prosent av voldtektsdømte som hadde anket dommen fra tingretten, ble frifunnet av juryen i lagmannsretten.

Allerede da tok riksadvokat Tor-Aksel Busch til orde for å fjerne ordningen. Han begrunnet forslaget blant annet med at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de først opplever at en overgriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent av en jury i lagmannsretten uten at avgjørelsen blir begrunnet.

Meddomsrett

Åtte år senere, i mai 2015, fastslo både riksadvokat Busch og Domstoladministrasjonen at rettssikkerheten styrkes dersom juryordningen skrotes.

– Juryen har vært en bra ordning, men alt til sin tid. I dag er det helt andre krav til begrunnelser og et transparent system. Det vil vi få med såkalt meddomsrett, sa Busch til Aftenposten den gangen.

Avviklingen av juryordningen vil føre til at de alvorligste straffesakene i lagmannsretten skal avgjøres av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere, og ikke av en jury slik som i dag.

Les også: - Straffene for voldtekt skal ikke senkes

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon