Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Beredskapssenter i Follo får støyreduksjon

NTB-logoNTB 18.08.2017

Vedtaket ble gjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet fredag.

– Det er en viktig beslutning som er tatt. Den handler om folks sikkerhet, men det er samtidig vanskelig fordi et slikt senter vil medføre ulemper, deriblant inngrep i naturen og støy for omgivelsene, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) under fremleggelsen av reguleringsplanen for Nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommune.

Støyreduserende tiltak

Siden det i oktober 2016 ble klart at senteret skal legges til Taraldrud, er det kommet en rekke innvendinger fra folk som bor i området som er bekymret for støy.

– Vi vil si at vi har gjort alt vi kan for å dempe og redusere støyen uten å svekke senterets funksjon, sa Sanner.

Senteret skal ha to skytebaner. En av dem er en kombinert 100- og 200 metersbane. Den andre en 50-metersbane. Det blir bygget høye, støydempende voller rundt banene. 100- og 200-metersbanen får et støydempende overbygg, mens det blir laget begrensninger på hvordan det kan skytes på 50-metersbanen. Det er lagt føringer for hvilke trasseer helikoptrene kan bruke til å fly inn mot senteret, for å begrense støyen for beboere.

Dessuten skal det lages rutiner for varsling av støy og evaluering av støynivået.

Lettet Oppegård-ordfører

Senteret plasseres på grensen til Oppegård kommune, og ordfører Thomas Sjøvold (H) understreker at kommunen er bekymret for støyen for skoler, barnehager og dem som bor i området.

– Jeg er derfor lettet over at kommunalministeren nå har bestemt seg for å akseptere kommunens støygrenser for beredskapssenteret på Taraldrud, sier ordføreren.

– Sanner har gitt oss en reguleringsplan som vi kan håndheve. Jeg kan garantere at vi skal kontrollere at støygrensene overholdes, legger han til.

Bygging kan starte i mars

Senteret skal samle de nasjonale beredskapsressursene, politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen, bombegruppa, hundetjenesten og krise- og gisselforhandlertjenesten.

Reguleringsplanen har ligget ute til høring i mai og juni. Bruksarealet av bygningsmassen til Beredskapssenteret anslås å bli mellom 25.000 og 30.000 kvadratmeter. Prosjektet har en total prisramme på 2,5 milliarder kroner.

– Nå tar vi sikte på å få vedtak i Stortinget. Regjeringen legger fram statsbudsjettet i oktober, det vedtas i desember. Byggingen kan starte i mars 2018. Jeg oppfatter at det er bred politisk enighet om dette, sa justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Beredskapssenteret skal etter planen tas i bruk fra høsten 2020.

(©NTB)

Beredskapssenter i Follo får støyreduksjon: Senteret skal ligge på Taraldrud i Akershus. Arkivfoto: Tore Meek / NTB scanpix © Leveres av NTB Senteret skal ligge på Taraldrud i Akershus. Arkivfoto: Tore Meek / NTB scanpix
Annonsevalg
Annonsevalg

MICROSOFT STORE

image beaconimage beaconimage beacon