Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Budsjettlekkasje: Regjeringen vil kompensere tjeneste i Sivilforsvaret

Nettavisen-logo Nettavisen 06.10.2017 Farid Ighoubah
Sivilforsvaret la ut sandsekker for å demme opp for ras og oversvømmelser under en flom i Rjukan i 2016. Personellet i Sivilforsvaret er blant annet opplært i brann-, rednings- og sanitetsarbeid. © Torfinn SkåttetNTB scanpix Sivilforsvaret la ut sandsekker for å demme opp for ras og oversvømmelser under en flom i Rjukan i 2016. Personellet i Sivilforsvaret er blant annet opplært i brann-, rednings- og sanitetsarbeid. - Man skal ikke tape penger på å gjøre en plikttjeneste for samfunnet, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Tidligere har det vært søkelys på at personer som tjenestegjør for Sivilforsvaret i mange sammenhenger taper penger fordi de tar fri fra jobb, men ikke får kompensert den samme summen gjennom Sivilforsvaret.

Regjeringen foreslår i neste statsbudsjett å bevilge 9,4 millioner kroner til en ny godgjøringsordning som sikrer at sivilforsvarstjenesten ikke skal bli en betydelig økonomisk belastning for den enkelte.

Sivilforsvaret
 

Sivilforsvaret, den del av totalforsvaret i Norge som har til oppgave å planlegge og sette i verk tiltak av ikke-militær art som tar sikte på å forebygge eller rå bot på skade på sivilbefolkningen ved krigshandlinger. 

Stadig mer av Sivilforsvarets virksomhet er nå rettet mot hjelp under katastrofer og større ulykker i fred. Menn og kvinner mellom 18 og 65 år kan pålegges tjenesteplikt.

Den sentrale ledelse er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Omfatter i dag ca 30.000 tjenestepliktige kvinner og menn. Alle mellom 18 og 65 år kan pålegges tjeneste i Sivilforsvaret.

De forebyggende tiltak består i varsling av angrep, radioaktivt nedfall, bygging av offentlige og private tilfluktsrom, spredning av sivilbefolkningen ved krigsutflytting eller mer fullstendig evakuering av utsatte og truede områder, opplysningsvirksomhet for å gjøre kjent de farer krig kan føre med seg, hvilke tiltak Sivilforsvaret har forberedt og hvorledes folk bør forholde seg for å beskytte seg selv.

Sivilforsvaret organiserer også utrykningsstyrker. Det er opprettet mer enn hundre fredsinnsatsgrupper, hver bestående av 22 personer. 

Personellet i Sivilforsvaret er opplært i brann-, rednings- og sanitetsarbeid og er oppsatt med utstyr som innebærer at de kan være operative i løpet av kort tid. 

Kilde: Store norske leksikon

Kompensasjonen skal gjelde personell som:

  • Deltar i opplæring.

  • Deltar på øvelser.

  • Deltar i øvrig innsats for Sivilforsvaret.

- Mange på befal

Justisminister Per-Willy Amundsen.Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen(): Justisminister Per-Willy Amundsen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen() © Leveres av Nettavisen Justisminister Per-Willy Amundsen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen()

- Man skal ikke tape penger på å gjøre en plikttjeneste for samfunnet. Mange som tjenestegjør i Sivilforsvaret har ikke fått kompensert lønnen for sin vanlige jobb tilstrekkelig, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til Nettavisen.

Dette rydder vi nå opp i. derfor bevilger regjeringen penger til en ny og enklere godtgjøringsordning for Sivilforsvaret i statsbudsjettet for neste år.

- Sivilforsvaret har hatt utfordringer med at tjenestepliktige søker fritak fordi det går utover privatøkonomien deres. Det har også ført til at det er mangel på befal. Med det nye forslaget vil de få kompensert en vanlig inntekt i sin helhet. På sikt vil dette gi oss et mer slagkraftig sivilforsvar.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Kan få bot på 15.000

Den nye ordningen kompenserer personell med inntil 6G, som tilsvarer en inntekt på 561.804 kroner (1G tilsvarer 93.634 kroner per 06.10.17).

I løpet av forrige stortingsperiode bevilget regjeringen 30 millioner kroner til nytt utstyr til Sivilforsvaret, ifølge Amundsen.

- Når vi nå tar tak i godtgjøringsordningen er det nok et eksempel på at denne regjeringen tar beredskap på alvor, sier han.

Alle som tjenestegjør i Sivilforsvaret har krav på økonomisk kompensasjon. Personer som innkalles plikter å møte opp.

Det kan søkes om fritak, men ved ulovlig fravær risikerer personell bøter på inntil 15.000 kroner.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon