Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Dommer: – Jensen kjente til Cappelens hasjimport

NTB-logoNTB 18.09.2017

– Retten mener det er hevet over enhver tvil at Jensen var godt kjent med Cappelens virksomhet, sier tingrettsdommer Kim Heger.

I sin opplesning av den 105 sider lange dommen i Oslo tingrett mandag la Heger vekt på at bevisførselen har vist at Cappelen var et kjent navn hos både politiet og tollvesenet. Mange visste at bærumsmannen drev stort innen særlig hasj.

Jensen har imidlertid hele tiden hevdet at dette var ukjent for ham.

– Dersom Jensens forklaring skal legges til grunn, kan retten ikke finne noen annen forklaring enn at Jensen var bemerkelsesverdig utenfor det som var hans arbeidsområde, sa Heger med sin tørre dommerrøst.

I perioden som er omfattet av tiltalen, har Cappelen ifølge tiltalen innført 13,9 tonn hasj.

Straffbar medvirkning

Dommeren trekker fram at passiv medvirkning til narkotikaimport kan straffes. Som hovedregel må man gjøre noe aktivt, men unntaksvis kan ren passivitet også anses som medvirkning. Særlig om personen besitter en slik stilling som innebærer plikt til å gripe inn.

Jensen har i retten vedgått at det ville utløse et ansvar til å gripe inn dersom han kjente til hasjimporten.

Retten mener Jensen har trådt inn i sirkelen for straffbar medvirkning. Manglende inngripen har medført at Cappelen kunne fortsette sin straffbare virksomhet, går det fram av dommen.

– En politimann har plikt til å arrestere en storimportør av hasj. Det gjelder også selv om vedkommende er politiinformant, slo Heger fast.

– Ikke troverdig

Heller ikke Eirik Jensens forklaring om en informant han overtok i 2000, som hadde kommet med mye informasjon om Gjermund Cappelen, står til troende, mener Heger.

– Retten finner Jensens forklaring ikke troverdig, sa Heger under opplesningen av dommen.

Politioverbetjent Steinar Slåtte har opplyst til retten at Eirik Jensen overtok en informant i 2000. Informanten hadde da fortalt at Cappelen drev med både amfetamin og hasj. Ifølge Slåtte ble Jensen informert både muntlig og skriftlig om dette. Det ble blant annet utferdiget en detaljert hendelsesblankett.

Jensen har i retten forklart at han ikke snakket med kilden om Cappelen, men at de straks konsentrerte seg om en annen sak, og at han heller ikke leste de skriftlige rapportene som ble sendt Oslo-politiet.

– Utenkelig

Jensen har også uttalt at han ikke kjente til Cappelens hasjvirksomhet fordi Asker og Bærum politikammer ikke informerte Oslo-politiet om mistankene mot Cappelen.

Dette er blitt bestridt i retten, framholdt Heger.

– Vitnene holder det for utenkelig at SO (Spesielle Operasjoner) ikke har visst om mistankene mot Cappelen, sa han.

Oslo tingrett finner det også bevist utover enhver rimelig tvil at Gjermund Cappelen er skyldig i innførsel av 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993 og 2013.

Tviler på Cappelens forklaring

Samtidig uttrykker dommerne skepsis til den såkalte hasjbaronens forklaringer.

– Cappelen har vist evne og vilje til å forklare seg feilaktig hvis det gagner ham, leste dommer Sven Olav Solberg fra dommen.

– Retten har vært tilbakeholden med å legge forklaringen til grunn når den er eneste bevis, sa han.

(©NTB)

Dommer: – Jensen er ikke troverdig: Eirik Jensen på vei inn i rettssal 250 i Oslo tinghus mandag før domsavsigelsen mot han og Gjermund Cappelen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix © Leveres av NTB Eirik Jensen på vei inn i rettssal 250 i Oslo tinghus mandag før domsavsigelsen mot han og Gjermund Cappelen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Annonsevalg
Annonsevalg

MICROSOFT STORE

image beaconimage beaconimage beacon