Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Fisket av edelkreps starter – advarer mot krepsepest

NTB-logoNTB 02.08.2017

– Krepsepest sprer seg hovedsakelig gjennom menneskelig aktivitet. Det kan være utsetting av signalkreps, spredning av syk kreps, fangst med infisert utstyr eller elvepadling, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Signalkreps er en nordamerikansk krepseart som bærer sykdommen krepsepest, men som selv er immun mot sykdommen. Dersom signalkreps med krepsepest etablerer seg i et vassdrag, vil sykdommen bli værende i vassdraget for godt. Både edelkrepsen og andre krepsearter som naturlig forekommer i Europa, er helt forsvarsløse mot sykdommen.

For å hindre spredning skal krepseutstyr enten være helt tørt eller desinfisert før det blir brukt i et nytt vassdrag. Fisk som brukes som åte skal ha opphav fra samme vassdrag. Det er forbudt å sette ut eller flytte kreps til andre vassdrag eller lokaliteter, å kaste syk eller død kreps ut i vassdrag, samt tømme vann fra ett vassdrag til et annet.

Det er registrert rundt 600 lokaliteter med edelkreps i Norge. Arten er mest utbredt i Oppland, Hedmark, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold, men det finnes enkelte bestander på Vestlandet og i Trøndelag. Edelkrepsen er oppført på både nasjonal og internasjonal rødliste over truede arter. Siden midten av 60-tallet er mengden edelkreps redusert kraftig, fra en fangst på 40 tonn årlig til 10–12 tonn nå.

Fisket etter edelkreps starter 6. august klokka 18 og varer fram til og med 14. september. I Steinsfjorden og Tyrifjorden er imidlertid fisket begrenset til perioden 10. til 17. august.

(©NTB)

Annonsevalg
Annonsevalg

MICROSOFT STORE

image beaconimage beaconimage beacon