Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Frykter kroken på døra for minnemyntene

NTB-logoNTB 18.10.2017

Nå kommer det reaksjoner i kjølvannet av et nytt lovforslag der Finansdepartementet foreslår å fjerne minnemynter i edelt metall fra den nye sentralbankloven.

I praksis betyr det at Det Norske Myntverket mister produksjonen av spesialmynter på oppdrag fra Kongen og regjeringen – og det kan bety slutten på en tradisjonsrik virksomhet på Kongsberg.

Myntverket, landets nest eldste nålevende produksjonsbedrift, har allerede måttet kutte bemanningen med 44 prosent de siste par årene etter at myntproduksjonen har avtatt. Nå frykter myntdirektør Kjell Wessel for alvor for virksomhetens fremtid, og sier via en pressemelding:

– Myntverkets fremtid og mulighet for overlevelse er sterkt avhengig av utgivelsen av norske minnemynter og en bred distribusjon av disse. Uten at minnemyntinstituttet videreføres med regulære utgivelser og god distribusjon, vil vi neppe klare å være konkurransedyktige i kampen mot utenlandske myntverk.

– Bred appell

Fra Finansdepartementets side er det foreslått en fjerning av paragraf 16 i Sentralbankloven, som omhandler minnemynter i edelt metall.

Blant kritikerne til forslaget finner vi aktører ved Kulturhistorisk museum.

– I dag er mynt, minnemynter og pengesedler blant de største hedersutmerkelser som det offisielle Norge kan gi en person, institusjon eller begivenhet. Det å minnes en begivenhet på mynt har dessuten en bred appell i folket, sier professor og numismatiker ved Myntkabinettet på Kulturhistorisk museum, Svein H. Gullbekk.

Kjell Wessel i Myntverket håper på en løsning, og sier:

– I vår høringsuttalelse har vi pekt på at Kulturdepartementet fremstår som en mer naturlig forankring for vurderinger rundt hvem og hva den norske stat skal hedre med minnemynter, ikke Finansdepartementet og Norges Bank. I dette ligger også at vi mener Kulturdepartementet vil kunne forvalte et slikt ansvar.

Tar med seg innspill

Hos Finansdepartementet minner kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen om at det ikke foreligger noen ny sentralbanklov.

«I juni mottok vi rapporten fra utvalget som har vurdert sentralbankloven, og høringsrunden (hvor Myntverket er blant dem som har levert høringssvar) er nettopp avsluttet», skriver hun i en mail til NTB, og legger til:

«Vi vil ta med oss alle innspill i det videre arbeidet med ny sentralbanklov, men det er ikke naturlig for oss å kommentere dette i den fasen vi er i nå».

Annonsevalg
Annonsevalg

MICROSOFT STORE

image beaconimage beaconimage beacon