Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Gjermund Cappelen skylder staten 825 millioner - Telenor gikk til forliksrådet for å få 10.000

Nettavisen-logo Nettavisen 23.10.2017 Farid Ighoubah
© Leveres av Nettavisen - Merkelig at Telenor gidder å bruke tid og ressurser på dette, sier hasjsmugleren til Nettavisen. Flere andre kreditorer er i samme situasjon og får ikke penger han skylder.

SANDVIKA (Nettavisen): Mandag fikk Gjermund Cappelen endelig dom i straffesakene han har involvert i for smugling av 16,8 tonn hasj, grov korrupsjon og oppbevaring av 1,4 tonn hasj.

I Asker og Bærum tingrett ble det besluttet at han ikke får mer straff enn de 15 års fengsel han allerede er dømt for i saken med eks-politimannen Eirik Jensen. Der ble han også dømt til inndragelse av 825 millioner kroner.

- Det er helt urealistisk for myndighetene å inndra så mange penger, så ja ... det vet jeg ikke hvordan jeg skal forholde meg til, egentlig, sier Cappelen til Nettavisen.

Gjermund Cappelen har ingen planer om å betale de 10.000 kronene han skylder Telenor, eller de 825 millionene han er idømt å betale staten. © Farid Ighoubah / Nettavisen Gjermund Cappelen har ingen planer om å betale de 10.000 kronene han skylder Telenor, eller de 825 millionene han er idømt å betale staten.

- Kommer du til å gjøre opp for deler av beløpet du skylder?

- Det har jeg ikke tenkt noe særlig på.

Les også: Cappelen reagerer på at Eirik Jensen ikke blir pågrepet

Ifølge Cappelen selv om hans forsvarer Benedict de Vibe har flere kreditorer meldt inn krav til hasjsmugleren. I all hovedsak dreier det seg om mindre beløp. Telenor er en av kreditorene som gikk langt for å fremsette og inndra et krav på 10.000 kroner. 

14. september i år, fire dager før dommen i straffesaken falt i Oslo tingrett, ble saken behandlet i forliksrådet i Asker og Bærum, hvor Cappelen erkjente kravet. 

Det kom også en dom på dette. Likevel er den dømte hasjsmugleren klar på at han ikke kommer til å gjøre opp for seg.

- Jeg mener dette er bortkastede ressurser, både fra Telenor sin side og fra myndighetene, for å få inndratt de pengene, sier Cappelen til Nettavisen.

Les også: Cappelen-dom kan bli utsatt til 2019

Benedict de Vibe er forsvarer for Cappelen.Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen(): Benedict de Vibe er forsvarer for Cappelen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen() © Leveres av Nettavisen Benedict de Vibe er forsvarer for Cappelen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen()


Bilder av de ulike hasjtypene Gjermund Cappelen smuglet til Norge og solgte.Foto: Tore Meek/NTB Scanpix() © Leveres av Nettavisen Bilder av de ulike hasjtypene Gjermund Cappelen smuglet til Norge og solgte.Foto: Tore Meek/NTB Scanpix()

Behandling av en tvistesak i forliksrådet er en mer uformell måte å avgjøre en sak. I forliksrådet er målet først og fremst å få til et forlik mellom partene. 

En avgjørelse har samme virkning som er rettskraftig dom (se også faktaboks under).

Forliksrådet
 

Forliksrådet er den laveste rettsinstansen i norske domstoler.

Funksjonen er å avlaste rettssystemet, og det er forliksrådets oppgave å finne en minnelig løsning mellom de involverte partene.

Forliksrådene er både en meklingsinstans og domstol. De fleste sakene i forliksrådet dreier seg om uenighet om gjeld i ulike sammenhenger, særlig knyttet til kjøp av varer og tjenester.

Det er bare sivile saker som behandles i forliksrådet, ikke straffesaker.

Behandlingen av en sak i forliksrådet foregår på en mer uformell måte enn i de fastlagte mønstre for domstolene, og man trenger ikke advokat.

Et forlik har samme virkning som en rettskraftig dom, og bygger på norske lover og gjeldende rett.

Er tvistesummen over 125 000 kr kan forliksrådet avsi dom bare når begge parter er enige om at forliksrådet kan avsi dom, er tvistesummen under 125 000 kr, kan forliksrådet avsi dom når en av partene ber om det. 

I alle tilfeller må forliksrådets medlemmer være enige i at vilkårene for å avsi dom er tilstede før dom kan avsies.

Kilde: www.forliksraadet.no

- Jeg erkjente at jeg skylder de pengene. Men kravet står ikke i forhold til de ressursene som ble brukt for å få tilbake de pengene. Det er penger de aldri kommer til å få heller.

Ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet er dagpengesatsene for innsatte i fengsel på 67 kroner dagen, for de dagene innsatte er i aktivitet med arbeid eller skole. 

STORT INTERVJU: Eirik Jensen risikerer 21 år i fengsel: Samboeren Ragna er hans viktigste støttespiller

Dersom den dømte hasjsmugleren ikke bruker en eneste krone av dagpengene, tar det ham i overkant av 149 dager å spare inn gjelden.

Telenor bekrefter saken og mener de har gjort det de måtte.

- Telenor mener beløpet her er av en slik størrelse at vi valgte denne fremgangsmåten. Vi har som policy at krav over en viss størrelse sikres ved dom og/eller utleggsforretning der hvor skyldner ikke er utvandret eller av helsemessige årsaker ikke er i stand til å gjøre opp sin gjeld, skriver informasjonssjef i Telenor Per-Aril Meling i en mail til Nettavisen.

Informasjonssjef i Telenor Per-Aril MelingFoto: Telenor() © Leveres av Nettavisen Informasjonssjef i Telenor Per-Aril MelingFoto: Telenor()

- Begrunnelsen for å gi utbetalte fakturakrav en rettslig behandling selv om oppgjør er usikkert på tidspunktet hvor rettslig behandling gjennomføres, er å sikre at kravet er rettmessig, gi kunden mulighet til å møte i rettsmøte for å fortelle sin versjon, sikre at kunden blir informert om krav og dom på betryggende måte og å behandle alle kunder likt.

- Forstår du at Telenor på prinsipielt grunnlag ønsker å prøve å få pengene tilbake?

Cappelen sitter varetektsfengslet på Ila fengsel. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen() © Leveres av Nettavisen Cappelen sitter varetektsfengslet på Ila fengsel. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen() Politiet fant bæreposer med 2,1 millioner kroner hjemme hos Cappelen da han ble pågrepet 19. desember 2013. I tillegg fant de 3,4 millioner kroner i kontanter i en bil han disponerte.Foto: Politiet(): Politiet fant bæreposer med 2,1 millioner kroner hjemme hos Cappelen da han ble pågrepet 19. desember 2013. I tillegg fant de 3,4 millioner kroner i kontanter i en bil han disponerte. Foto: Politiet() © Leveres av Nettavisen Politiet fant bæreposer med 2,1 millioner kroner hjemme hos Cappelen da han ble pågrepet 19. desember 2013. I tillegg fant de 3,4 millioner kroner i kontanter i en bil han disponerte. Foto: Politiet()

- Med det bakteppet at jeg skylder den norske staten 825 millioner kroner, synes jeg det er merkelig at Telenor gidder å bruke tid og ressurser på det, sier hasjsmugleren.

Hans forsvarer mener også det er unødvendig av Telenor å bruke det offentliges ressurser på inndragelsen.

- Jeg synes det er smålig av store kreditorer med små krav mot Cappelen forfølger det, og bruker penger på å få dom i forliksrådet på at han skylder penger. Det han skylder er allerede brukt opp til salærer og utgifter til kravene, så det burde selvfølgelig store kreditorer som Telenor holdt seg for god til å gjøre, sier de Vibe til Nettavisen.

- For noen vil jo dette være prinsipielt viktig?

- Mange ting kan være prinsipielt viktig, men man trenger ikke forfølge det likevel. 

- Mange kreditorer har tatt kontakt, men jeg har skrevet til dem at Cappelen sitter varetekt, og kommer til å sitte i fengsel i mange år. For dem har det bare betydd at de lar kravene ligge, satt en strek over dem, og forfølger dem ikke. 

Telegiganten står på sitt.

- Telenor opplever at mange skyldnere endrer betalingsevne over tid, og at mange har et oppriktig ønske om å gjøre opp sin gjeld når økonomien gjør det mulig, avslutter Meling.

Les også: Riksadvokaten hadde hemmelige møter om strafferabatt for Cappelen dersom han anga Jensen

- Kan Cappelen noen gang betale de 825 millionene han skylder staten?

- Nei, det kan han selvsagt ikke. Med mindre han vinner i lotto i USA! avslutter de Vibe.

I rettssaken i Oslo tingrett som startet i januar i år, kom det frem at påtalemyndigheten anslo at Cappelen hadde omsatt hasj for mellom én og to milliarder kroner, i løpet av en periode på 20 år.

Tiltalen og dommen begrenset seg likevel til 825 millioner kroner, fordi det var det de mente å kunne bevise.

Totalt har politiet funnet kontanter og andre verdier som klær, klokker, smykker og kunst for en totalverdi på rundt 10 millioner kroner. Dette utgjør 0,5 - 1,0 prosent av det påtalemyndigheten anslår at Cappelen egentlig har omsatt for.

For ordens skyld:

Med utgangspunkt i dagpengesatsen per 23. oktober 2017, og dersom Cappelen ikke bruker en eneste krone av dagpengene, vil det ta 12.313.432 dager, eller 47.177 år, å gjøre opp regningen på 825 millioner kroner til staten.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon