Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Høyesterett skal behandle Farida-saken

Nettavisen-logo Nettavisen 03.11.2017 NTB
FARIDA: Farida og moren kom til Norge i 2011. Familiens midlertidige oppholdstillatelse ble tilbakekalt i 2013, og de ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015. © PrivatOppland Arbeiderblad FARIDA: Farida og moren kom til Norge i 2011. Familiens midlertidige oppholdstillatelse ble tilbakekalt i 2013, og de ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015. Høyesterett skal behandle statens anke i den såkalte Farida-saken. Saken handler om Farida (11) og familien som ble sendt til Afghanistan i 2015.

Familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015, to år etter at den midlertidige oppholdstillatelsen deres ble trukket tilbake. Da tingretten behandlet saken i oktober 2015, fikk familien medhold i at Utlendingsnemndas (UNE) avgjørelse var feil. I juni opprettholdt lagmannsretten denne avgjørelsen.

Les sak: Lagmannsretten avviser Farida-anke

UNE valgte å anke saken til Høyesterett og viste til at lagmannsretten hadde kommet med en annen avgjørelse i en lignende sak i oktober i fjor.

– Når domstolene forstår og anvender regelverket ulikt, oppstår det usikkerhet knyttet til hva som er riktig lovanvendelse. Derfor vil staten be om at forståelsen av regelverket avklares i Høyesterett, skrev UNE.

Høyesterett opplyser fredag at anken tillates fremmet.

Farida og moren kom til Norge i 2011, og året etter ankom faren. Moren hevder at hun rømte fordi hun skulle bli tvangsgiftet med en annen mann, men Utlendingsnemnda (UNE) mener hun løy om sin bakgrunn. Familien fikk endelig avslag på sin søknad om opphold i januar i år og ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar.

UNE skriver at de to dommene skilte lag i hvorvidt det skal vurderes om det er forholdsmessig å tilbakekalle oppholdstillatelsen veid opp mot andre forhold. «Departementet har uttrykkelig sagt at det ikke skal foretas en slik vurdering», skriver UNE.

Siden familien ble tvangsreturnert, har Faridas skoleklasse og lokalsamfunnet på Dokka i Oppland jobbet for å samle inn penger til rettssaken og for å sende penger til familien, som bor på en hemmelig adresse i Kabul.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon