Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Lagmannsretten avviser statens Farida-anke

NTB-logoNTB 27.06.2017

Dermed står dommen fra tingretten, hvor Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om å inndra oppholdstillatelsen og asylstatusen ble erklært ugyldig.

Utlendingsdirektoratet mente at retur til Kabul ikke lenger burde frarådes etter at far var gjenforent med resten av familien, noe UNE også stilte seg bak. Dette vedtaket ble kjent ugyldig i tingretten, og denne dommen blir nå stående etter avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett.

– Lagmannsretten har kommet til at Utlendingsnemndas vedtak i forbindelse med tilbakekall av asylstatus og oppholdstillatelse for en afghansk kvinne og hennes datter, er ugyldig. Utlendingsnemnda hadde ikke vurdert om det var skjedd vesentlig og stabil endring i alle relevante forhold som begrunnet den opprinnelige tillatelsen, opplyser Borgarting lagmannsrett.

Vil ha familien til Norge

Familiens advokat, Vera Vikki, sier til NRK at familie ble svært glade da hun fortalte dem om dommen, men er litt tilbakeholdne.

– De spurte flere ganger om det virkelig var sant, sier Vera Vikki til kanalen.

UNE har ikke tatt stilling til hvorvidt de vil anke saken.

– Vi har akkurat fått dommen og trenger nå tid på å lese den nøye. Det er for tidlig å ta stilling til ankespørsmålet, skriver fungerende seksjonssjef i UNE, Katinka Kaupang til NRK.

Dersom UNE anker sier Vikki at hun vil kreve at familien får vente i Norge mens en eventuell anke blir behandlet.

Engasjert lokalsamfunn

Farida og moren kom til Norge i 2011, og året etter ankom faren. Moren hevder at hun rømte fordi hun skulle bli tvangsgiftet med en annen mann, men Utlendingsnemnda (UNE) mener hun løy om sin bakgrunn.

Familien fikk endelig avslag på sin søknad om opphold i januar i år og ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar. Da hadde Farida (9) og moren bodd i underkant av fire år i Norge.

Siden familien ble tvangsreturnert, har Faridas skoleklasse og lokalsamfunnet på Dokka i Oppland jobbet for å samle inn penger til rettssaken og for å sende penger til familien, som bor på en hemmelig adresse i Kabul.

(©NTB)

Lagmannsretten avviser statens Farida-anke: Borgarting lagmannsrett i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix. © Leveres av NTB Borgarting lagmannsrett i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.
Annonsevalg
Annonsevalg

MICROSOFT STORE

image beaconimage beaconimage beacon