Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Nærmere avgjørelse i valget av ny Oslo-biskop

NTB-logoNTB 20.08.2017

I motsetning til i Sverige og Finland avgjøres ikke bispevalget direkte ved stemmegivning i Norge. Først har Oslo bispedømme nominert fem kandidater til stillingen, og deretter skal stemmeberettigede, som er de folkevalgte menighetsrådene, teologer og ansatte i kirken, si sin mening. Fredag offentliggjøres de tre som har fått flest stemmer. Deretter skal bispedømmerådet innstille de samme tre kandidatene i rekkefølge.

Så er det opp til Kirkerådet, som 13. september skal avgjøre hvem som får oppgaven. Det blir ikke nødvendigvis den som får flest stemmer.

– Som overordnet organ vil Kirkerådet ha en selvstendig vurdering, der avstemningsresultatet veier tungt. Det skal være rett person for bispedømmet, men også helheten i bispekollegiet teller, sier direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet til NTB.

Balansen

Konservativ eller liberal, mann eller kvinne og teologisk bakgrunn er alle faktorer som kan ha noe å si når biskopen velges. At det var en kvinne, Herborg Oline Finnset, som ble tilsatt som biskop i Nidaros i juni, kan bety at det ikke er like presserende å få en kvinne denne gang.

– Per i dag er det fem kvinnelige og sju mannlige biskoper. Det er ikke dermed sagt at det er irrelevant om det er mann eller kvinne som velges nå, men jeg tror øvrige kvalifikasjoner teller mer enn kjønn ved denne tilsettelsen. De gode kvalifikasjonene den enkelte har vil telle mest, sier Johnsen.

Alternativer

Dagens valgordning gjør at flere stiller spørsmål ved hva som er vitsen med en stemmerunde, hvis Kirkerådet velger en annen enn den som får flest stemmer ved valget. Da konservative Ivar Braut ble valgt til biskop i Stavanger og innsatt i mars, var det lokale førstevalget prost Helge Sylfest Gaard.

Spørsmålet om en ny valgordning har vært ute på høring med tre ulike alternativer. Basert på svarene foreslo administrasjonen i Kirkerådet i juni at det på neste kirkemøte, i april 2018, gås inn for en ren valgordning.

– Det er flertall for og et bredt ønske i kirken om en direkte kirkevalgordning, men jeg vil ikke spå at det blir løsningen i framtiden. Selv om de fleste høringsinstansene var for det, var det også tunge høringsinstanser som ønsket en ordning mer lik dagens, sier Johnsen.

Ønsker samling

– Argumenter for, er at en direkte valgordning er det som er vanligst i kirker vi vanligvis sammenligner oss med, som i Sverige. Dessuten vil den foreslåtte endringen innebære at kandidaten som blir biskop har fått minst 50 prosent av stemmene, etter en eller to valgomganger. Det kan virke samlende at flertallet avgjør. Et argument mot ordningen, er at et overordnet organ kan tenke mer helhetlig, se på ønsket sammensetning av bispemøtet og på den måten også ta avgjørelser som virker samlende, sier Johnsen.

Blir en ny ordning vedtatt under Kirkemøtet i april og det ikke skal velges noen ny biskop før det, kan denne ukas avstemming om Oslo-biskop bli siste gang denne nåværende ordningen brukes.

(©NTB)

Nest siste runde i valg av ny Oslo-biskop: Gateprest Kari Veiteberg kan bli ny Oslo-biskop. Her under felleskirkelig korsvandring gjennom Oslos gater på langfredag 2015. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Gateprest Kari Veiteberg kan bli ny Oslo-biskop. Her under felleskirkelig korsvandring gjennom Oslos gater på langfredag 2015. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
© Leveres av NTB
Annonsevalg
Annonsevalg

MICROSOFT STORE

image beaconimage beaconimage beacon