Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Norsk journalist vant sak om kildevern ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Nettavisen-logo Nettavisen 05.10.2017 NTB
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mener kildevernet må gå foran vitneplikten. Dermed vant DN-journalist Cecilie Langum Becker fram med sin klage.

Norge har krenket artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, fastslår domstolen, som er enstemmig i sin avgjørelse.

Domstolen beordrer norske myndigheter til å tilbakebetale boten på 30.000 kroner som Becker er blitt ilagt for å ha nektet å oppgi sine kilder.

– Vi er ikke overrasket, vi var helt sikre på at vi skulle vinne, men vi er selvfølgelig veldig glade. Det har vært en lang sak for oss og for meg, sier DN-journalist Cecilie Langum Becker til NTB.

– Økokrim tar avgjørelsen til etterretning, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim i en pressemelding.

Økokrim skriver i pressemeldingen at selv om utgangspunktet er at journalister har rett til å nekte å svare på spørsmål om kommunikasjon med kilder, var det i denne saken et spørsmål om dette også gjaldt når investoren allerede hadde forklart til politiet om sin kontakt med journalisten.

Tapte i Norge

Saken ble klaget inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, etter at Høyesterett i 2011 bestemte at journalisten hadde vitneplikt i en økonomisk straffesak.

Journalist Cecilie Langum Becker ble innkalt som vitne etter at hun hadde skrevet en artikkel på DN.no i forbindelse med en økonomisk straffesak mot en sentral investor i selskapet DNO.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett slo fast at journalisten hadde vitneplikt. DN Nye Medier, eieren av DN.no, tok saken til Høyesterett, som avviste anken.

TAPTE TIL SLUTT: Statsadvokat Henrik Horn ønsket at journalisten fra Dagens Næringsliv skulle vitne i retten. Nå har den europeiske menneskerettighetsdomstolen konstatert at kildevernet trumfer. © Berit RoaldNTB scanpix TAPTE TIL SLUTT: Statsadvokat Henrik Horn ønsket at journalisten fra Dagens Næringsliv skulle vitne i retten. Nå har den europeiske menneskerettighetsdomstolen konstatert at kildevernet trumfer.

- Hellig

– Kildevernet er hellig for oss og vi kommer til tross for dommen i Høyesterett, og uansett utfall i EMD ikke til å forklare oss for noen om hvem som er våre kilder, eller hvilken kontakt vi eventuelt har hatt med dem, sa DNs digitale redaktør Svein-Thore Gran da

Striden står om straffeprosesslovens paragraf 125 om kildevernet. Tingretten kom til at paragrafen bare vernet kildens identitet, og siden kildens identitet ifølge retten allerede var kjent i denne saken, mente tingretten at journalisten kunne vitne. Det ble presisert at kommunikasjon med eventuelt andre ukjente kilder ville være beskyttet av kildevernet.

Borgarting lagmannsrett sa seg enig i at paragraf 125 ikke kommer til anvendelse når kilden var kjent. Dette er altså menneskerettighetsdomstolen uenig i.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon