Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Odd Nerdrum slipper fengsel

Nettavisen-logo Nettavisen 09.10.2017 Heidi Schei Lilleås
Kunstneren slipper fengselsstraff for grovt skattesvik.

Kunstner Odd Nerdrum søkte i fjor om benådning av Justisdepartementet.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier til Nettavisen at Nerdrum ble benådet ved kongelig resolusjon 22. september.

- Begrunnelsen for benådningen er personopplysninger som er underlagt taushetsplikt, sier Amundsen.

Prøvetid på to år

Prosessen fram mot benådning har vært at Nerdrum ved sin advokat har søkt om å bli benådet.

- Benådning ble gitt av Kongen i statsråd med en prøvetid på to år. For Nerdrum betyr dette at han ikke behøver gjennomføre straffen hvis han unngår å bli siktet for nye forhold i to år, sier Amundsen.

Ifølge justisministeren, skal ikke benådning skal ikke være en overprøving av domstolenes avgjørelser, men en sikkerhetsventil i tilfelle det skulle være omstendigheter som gjør soning ekstraordinært byrdefull og som ikke var kjent for domstolen.

- Urimelig å skulle sone

Kunstner Odd Nerdrum slipper fengsel. © Håkon Mosvold LarsenNTB scanpix Kunstner Odd Nerdrum slipper fengsel.

- Benådning skal bare gis hvis det etter at dommen er avsagt, er oppstått så store problemer hos domfelte at det ville være helt urimelig om hans skulle sone straffen. Det samme gjelder hvis det foreligger ekstraordinære omstendigheter som domstolene ikke kjente til ved straffeutmålingen, sier Amundsen.

– Alt er nå ferdig for Nerdrum når det gjelder skattesaken, og han fortsetter videre med maling som den frie sjel han er, skriver Nerdrums advokat, John Christian Elden.

Det var DN som først meldte saken.

Mildere straff

Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning, men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil. Han ble i 2014 igjen funnet skyldig på noen av de tiltalepunktene han ble dømt for i 2012, men fikk mildere straff fordi han hadde skattet av noen av beløpene.

Benådningsprosesser håndteres i første omgang av Justisdepartementet. Dersom en søknad godkjennes av departementet, er det Kongen i statsråd som foretar det formelle vedtaket.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon