Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Riktig å kjøpe stridsvogner nå

VG-logo VG 04.02.2023

Riktig å kjøpe stridsvogner nå

STORHANDEL: Norge bestiller 54 slike Leopard 2-stridsvogner fra Tyskland – med mulighet til å kjøpe 18 vogner til. Kontrakten har en værdi av nærmere 20 milliarder kr. © Foto: Daniel Karmann / AP STORHANDEL: Norge bestiller 54 slike Leopard 2-stridsvogner fra Tyskland – med mulighet til å kjøpe 18 vogner til. Kontrakten har en værdi av nærmere 20 milliarder kr.

Stikk i strid med forsvarssjefens råd vil regjeringen kjøpe inntil 72 nye stridsvogner. Det er fornuftig.

Publisert: 04.02.23 kl. 12:25 Oppdatert: 13.02.23 kl. 10:19

Anskaffelsen vil styrke Norges beredskap i en utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. Den sikrer at vi får samme type stridsvogner som våre nordiske naboer og nære allierte. Kjøpet bidrar også til å oppfylle Norges NATO-forpliktelser.

For drøye to måneder siden advarte vi mot samme investering. Vi ba regjeringen lytte til forsvarssjef Eirik Kristoffersens innvendinger, og heller vente til den helhetlige vurderingen fra det fagmilitære råd foreligger i løpet av våren.

Også Forsvarskommisjonen kommer med sin endelige rapport før sommeren.

Vår begrunnelse for at regjeringen burde vente med å kjøpe stridsvogner til en kostnad av 20 milliarder kroner, var krigen i Ukraina. Den har snudd om på mye. Også på hvordan vi bør tenke om vårt eget forsvar. «Det som var riktig i fjor, er ikke nødvendigvis riktig nå», het det i vår leder.

Nå gjør vi retrett. Med samme begrunnelse. Krigen i Ukraina snur om på det meste.

Det som var riktig i fjor, er ikke nødvendigvis riktig nå.

Forsvarssjefens jobb er å peke på hva forsvaret trenger og prioritere strengt innenfor gitte rammer. Men det er regjeringen som tar den endelige beslutningen.

General Kristoffersens anbefaling var å satse på helikoptre og såkalt langtrekkende ild fremfor kostbare tanks. Med Ukraina som bakteppe, og en aggressor som også er vår nabo, bør imidlertid Forsvaret rustes opp på flere vis.

I tillegg til nye stridsvogner til Hæren trenger vi også å styrke luftforsvaret med helikoptre og artilleriet med langtrekkende skytevåpen.

Situasjonen krever handling nå. Ellers kan Norge «miste sin plass i køen», som forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) uttrykte det.

På grunn av Ukraina-krigen har mange land besluttet å kjøpe nye stridsvogner. Dagens bestilling betyr at Forsvaret kan begynne innfasingen allerede i 2026.

Avtalen med Tyskland om anskaffelsen av Leopard 2-tanks inneholder også en gjenkjøpsklausul. Det betyr at tyske produsenter av forsvarsmateriell skal bruke enkelte norske komponenter.

Denne styrkingen av norsk forsvarsindustri har vært et tungtveiende tilleggsargument for å gjennomføre milliardhandelen nå, bekrefter finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Også Høyre har snudd i denne saken. Før jul ba tidligere forsvars- og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) regjeringen sette anskaffelsen av stridsvogner på vent.

I dag sier partiets forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, at det bebudede innkjøpet er et viktig tilskudd til bedret forsvarsevne.

Avtalen vil sørge for at Norge får en av de mest moderne hærene i Europa. Det er en kostbar forsikring.

Men vi har ikke råd til å la være.

Publisert: 04.02.23 kl. 12:25 Oppdatert: 13.02.23 kl. 10:19

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra VG

image beaconimage beaconimage beacon