Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Stadig flere anmeldelser av hatkriminalitet

NTB-logoNTB 26.10.2017

Tallene kommer fram i en ny rapport fra Politidirektoratet om hatkriminalitet.

– Politidirektoratet vurderer økningen i antallet anmeldelser som positiv. Det anses å ha sammenheng med at flere saker avdekkes og blir registrert, sier avdelingsdirektør Kristin O. Kvigne i politifagavdelingen i Politidirektoratet.

Flest i hovedstaden

Det er helt klart Oslo som har flest hatkrimanmeldelser. I 2016 ble det registrert 182 anmeldelser i politidistriktet – nærmere 40 prosent av det totale antallet.

– Oslo politidistrikt har i flere år hatt en hatkrimgruppe. Politidistriktets prioritering av dette kriminalitetsområdet anses å ha spilt en vesentlig rolle i å bidra til at flere forhold anmeldes og til at hatmotiv blir identifisert av politiet, heter det i rapporten.

Statistikken viser at antall hatkrimanmeldelser øker i samtlige politidistrikter, med unntak av Troms hvor det er like mange i år som i fjor (6 anmeldelser).

– Økt oppmerksomhet

Hatkriminalitet defineres som lovbrudd som har sin bakgrunn i negative holdninger til andres religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, legning eller nedsatte funksjonsevne.

To tredeler av sakene som ble anmeldt i 2016 hadde med hudfarge eller etnisk opprinnelse å gjøre, 19 prosent hadde sammenheng med religion eller livssyn og 12 prosent hadde med legning å gjøre. 7 prosent av sakene gjaldt nedsatt funksjonsevne.

– Hovedgrunnen til økningen de siste årene antas å være en økende oppmerksomhet rettet mot hatkriminalitet, både i offentligheten og i politiet, og at flere saker derfor blir avdekket. Det er et siktemål å øke antallet anmeldelser og dermed redusere mørketallene, men det kan ikke utelukkes at noe av økningen også skyldes en reell økning i antall straffbare forhold, står det i rapporten.

160 av anmeldelsene i fjor gikk på vold, mens 290 gikk inn i kategorien «annen», som blant annet omfatter hatefulle ytringer og diskriminering.

(©NTB)

Stadig flere anmeldelser av hatkriminalitet: Politiet får stadig flere anmeldelser av hatkriminalitet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix © Leveres av NTB Politiet får stadig flere anmeldelser av hatkriminalitet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Annonsevalg
Annonsevalg

MICROSOFT STORE

image beaconimage beaconimage beacon