Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Stadig flere anmeldelser av hatkriminalitet

Nettavisen-logo Nettavisen 26.10.2017 NTB
Politiet får stadig flere anmeldelser av hatkriminalitet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix © Leveres av Nettavisen Politiet får stadig flere anmeldelser av hatkriminalitet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix I 2016 mottok politiet 466 anmeldelser av hatkriminalitet – 34 prosent flere enn året før.

Tallene kommer fram i en ny rapport fra Politidirektoratet om hatkriminalitet.

– Politidirektoratet vurderer økningen i antallet anmeldelser som positiv. Det anses å ha sammenheng med at flere saker avdekkes og blir registrert, sier avdelingsdirektør Kristin O. Kvigne i politifagavdelingen i Politidirektoratet.

Les også: Sumaya Jirde Ali (19) ba Listhaug om å ta et oppgjør med egne tilhengere

Flest i hovedstaden

Det er helt klart Oslo som har flest hatkrimanmeldelser. I 2016 ble det registrert 182 anmeldelser i politidistriktet – nærmere 40 prosent av det totale antallet.

– Oslo politidistrikt har i flere år hatt en hatkrimgruppe. Politidistriktets prioritering av dette kriminalitetsområdet anses å ha spilt en vesentlig rolle i å bidra til at flere forhold anmeldes og til at hatmotiv blir identifisert av politiet, heter det i rapporten.

Les også: Europarådet: – Norge må bedre forholdene for minoriteter

Statistikken viser at antall hatkrimanmeldelser øker i samtlige politidistrikter, med unntak av Troms hvor det er like mange i år som i fjor (6 anmeldelser).

– Økt oppmerksomhet

Hatkriminalitet defineres som lovbrudd som har sin bakgrunn i negative holdninger til andres religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, legning eller nedsatte funksjonsevne.

To tredeler av sakene som ble anmeldt i 2016 hadde med hudfarge eller etnisk opprinnelse å gjøre, 19 prosent hadde sammenheng med religion eller livssyn og 12 prosent hadde med legning å gjøre. 7 prosent av sakene gjaldt nedsatt funksjonsevne.

– Hovedgrunnen til økningen de siste årene antas å være en økende oppmerksomhet rettet mot hatkriminalitet, både i offentligheten og i politiet, og at flere saker derfor blir avdekket. Det er et siktemål å øke antallet anmeldelser og dermed redusere mørketallene, men det kan ikke utelukkes at noe av økningen også skyldes en reell økning i antall straffbare forhold, står det i rapporten.

160 av anmeldelsene i fjor gikk på vold, mens 290 gikk inn i kategorien «annen», som blant annet omfatter hatefulle ytringer og diskriminering.

(©NTB)

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon