Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn

Nettavisen-logo Nettavisen 25.10.2017 Trond Lepperød
I 2016 sto innvandrerforeldre for mer enn en fjerdedel av fødslene her i landet.

På noen få tiår har det vært store endringer i antall innvandrere som bor i Norge, og i denne befolkningsgruppens sammensetning, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Her er noen av funnene:

Illustrasjonsbilde. © Didier PallagesAFP Illustrasjonsbilde.

  • Innvandrerne er blitt mange flere, men er fortsatt relativt unge.
  • Tallet på norskfødte med innvandrerforeldre har økt kraftig.
  • En av fem nyfødte i 2016 var barn av to innvandrerforeldre, mens innvandrerkvinner stod for mer enn en fjerdedel av fødslene her i landet.

  • Samtidig er fruktbarheten blant de fleste grupper av innvandrerkvinner i Norge på vei ned.

I 2016 ble det født 58.900 barn i Norge, av dem 11.200 med to innvandrerforeldre.

Rundt 30 prosent (3200 nyfødte) av disse hadde foreldre fra Asia, mens nesten like mange hadde foreldre fra EU-land i Sentral- og Øst-Europa.

Den klart største nasjonaliteten var nyfødte med polske foreldre (1500). Den nest største gruppen var de med somaliske foreldre (1100).

Figuren viser nyfødte med to innvandrerforeldre etter landbakgrunn 2016. Dette er de ti største gruppene.Foto: (SSB) © Leveres av Nettavisen Figuren viser nyfødte med to innvandrerforeldre etter landbakgrunn 2016. Dette er de ti største gruppene.Foto: (SSB)

At antall barn som fødes i Norge av innvandrerforeldre har økt så kraftig henger sammen med at det er blitt mange flere innvandrere her i landet, skriver SSB. Det er mange flere innvandrerkvinner i fødedyktig alder og dermed mange flere potensielle mødre og fedre.

Innvandrerkvinner føder en stadig større andel av barna i Norge. I 2016 hadde nærmere 27 prosent av de nyfødte, altså mer enn én av fire – en mor som var innvandrer. For ti år siden gjaldt dette rundt 15 prosent av barna.

Selv om stadig flere av barna som fødes i Norge har en mor som er innvandrer, har ikke fruktbarheten i denne gruppen økt, ifølge SSB. Tvert imot - den har gått ned blant de fleste grupper av innvandrerkvinner. Det er bare fruktbarheten for dem som innvandret fra Afrika som fortsatt er vesentlig høyere enn for hele befolkningen.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon