Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Stadig mindre andel mottar Nav-støtte

Nettavisen-logo Nettavisen 26.10.2017 NTB
Andelen som mottar støtte fra Nav blir stadig mindre. Spesielt blant unge har den falt rundt 40 prosent på 23 år.

En ny analyse fra Nav viser at andelen mottakere av ytelser for aldersgruppen 18–66 år i perioden 1992 til og med 2016, falt fra 24 til 19,7 prosent.

– Bildet mange har av det voksende utenforskapet stemmer ikke med virkeligheten og bør nyanseres. Færre er avhengig av Nav-ytelser i dag enn tidligere og svært få mottar ytelser gjennom hele livet, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Analysen viser at de fleste som mottar ytelser gjør det i en begrenset periode, før de går tilbake til arbeid eller over på alderspensjon.

Ifølge Nav har tiltak som å bremse veksten i helserelaterte utgifter hatt stor effekt. Det har også innføringen av arbeidsavklaringspenger og aktivitetskravet på sykepenger.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).Foto: Torstein Bøe(NTB scanpix): Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Torstein Bøe(NTB scanpix) © Leveres av Nettavisen Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Torstein Bøe(NTB scanpix)

Andelen unge i alderen 18–29 år som mottar ytelser fra Nav, har falt fra rundt 20 prosent i 1994 til rundt 12 prosent i dag. Det skyldes i hovedsak den kraftige nedgangen i antall personer som mottar dagpenger. Samtidig har andelen mottakere av helserelaterte ytelser økt, hvor arbeidsavklaringspenger er den største ytelsen.

– Det er bekymringsfullt at flere unge mottar helserelaterte ytelser. Vårt mål er å øke deltakelsen i arbeidslivet, og særlig få de unge i arbeid, sier Åsholt.

- Ingen «trygdebombe»

Andelen av befolkningen som mottar støtte fra Nav faller - viser Navs egne tall. © Leveres av Nettavisen Andelen av befolkningen som mottar støtte fra Nav faller - viser Navs egne tall.

- Den nye forskningen viser at det ikke er noen «trygdebombe» i Norge, sier arbeis- og sosialminister Anniken Hauglie i et epostsvar til Nettavisen.

- Det er gledelig at andelen folk på trygd og andelen langtidsmottakere av trygd går ned, og at flere kommer seg i jobb. Det viser at regjeringens politikk virker. Men regjeringen er ikke fornøyd. Vi har fullt fokus på å få enda flere tilbake i arbeid eller utdanning, sier hun.

Hauglie sier regjeringens fokus er å styrke arbeidslinjen i arbeids- og velferdspolitikken. Som eksempler peker hun på aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og en ny ungdomsinnsats i NAV.

- Vi skal fortsette å stille strenge krav til friske, arbeidsføre mennesker. Samtidig skal vi gi mer og bedre hjelp til dem som sliter. Fra nyttår innfører vi også en mer arbeidsrettet ordning med arbeidsavklaringspenger. Tettere oppfølging, raskere avklaring og kortere stønadsløp er stikkordene for den nye AAP-ordningen, ifølge Hauglie.

- Skal bli flinkere til å fange opp unge

Areids- og sosialministeren sier kompetanse og utdanning er nøkkelen for å lykkes på arbeidsmarkedet. Derfor har hun tro på at tidlig innsats i skolen, fraværsgrense i den videregående skolen og et bedre helsetilbud til elevene er tiltak som vil hjelpe.

- Vi skal bli flinkere til å fange opp og hjelpe ungdom som er i ferd med å falle ut. Målet er å unngå at de havner på NAV og et liv på trygd, sier Hauglie til Nettavisen.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon