Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Strid om bruk av hårføner avgjort i Høyesterett

Nettavisen-logo Nettavisen 27.10.2017 NTB
Å bruke hørføneren til å tine et frossent vannrør var grovt uaktsomt, slår Høyesterett fast. Dermed må et forsikringsselskap punge ut til et annet etter skade. Brannen i denne bygården i Oslo i 2013 fikk rettslig etterspill. Nå har Høyesterett avgjort saken. © Berit RoaldNTB scanpix Brannen i denne bygården i Oslo i 2013 fikk rettslig etterspill. Nå har Høyesterett avgjort saken.

Hårføneren ble brukt til å tine et vannrør på et kjøkken i en bygård i Oslo i 2013. Det oppsto brann. Ingen personer kom til skade, men det ble gjort materielle skader for 34 millioner kroner. Mannen som stakk hørføneren inn i en sjakt på kjøkkenet for å få tinet vannrøret hurtig opp, ble først dømt til en bot på 30.000 kroner i tingretten, men ble frikjent av lagmannsretten. Lagmannsretten kom til at mannen ikke kunne straffedømmes for å ha handlet uaktsomt.

Krevde tilbakebetaling

Gjensidige, forsikringsselskapet til boligselskapet som eier bygården, varslet at de ville kreve tilbakebetaling av sine utlegg. Det endte med en rettssak mellom Sparebank 1 Skadeforsikring, der mannen var ansvarsforsikret, og Gjensidige. Kravet fra Gjensidige ble begrenset til ansvarssummen på 5 millioner kroner. Oslo tingrett ga Gjensidige medhold og kom til at Sparebank 1 må betale. Saken ble anket til lagmannsretten, som forkastet anken. Sparebank 1 anket da videre til Høyesterett.

Høyesterett har under dissens kommet til at mannen med hårføneren handlet grovt uaktsomt, og at Sparebank 1 derfor må betale en erstatning på 5 millioner til Gjensidige.

– Vi er veldig fornøyd med at Høyesterett har gitt oss medhold. Saken er viktig å belyse fordi den handler om skadeforebygging og trekker en klar grense for hva som ikke er forsvarlig atferd, skriver advokat Anette Fjeld i Gjensidige i en epost til NTB.

I tvil

Førstvoterende dommer Hilde Indreberg skriver at hun under tvil har kommet fram til at mannen handlet grovt uaktsomt:

– Tvilen skyldes at sannsynligheten for brann ikke var stor. Når jeg likevel er kommet til at uaktsomheten er grov, er det først og fremst fordi brann i denne bygården, med ti leiligheter, kan få så fatale konsekvenser. Et slikt skadepotensial skjerper aktsomhetsplikten. Jeg mener derfor det må anses som sterkt klanderverdig å bruke en hårføner som han visste har glødetråd og som produserer atskillig varme, inne i et lite, lukket rom uten å vite hva det inneholdt, og som han ikke hadde oversikt over mens tiningen fant sted. Det er unødvendig skapt en stor fare for skade, står det i dommen.

To av de fem dommerne var uenig, og mente at Sparebank 1 måtte frifinnes.

(©NTB)

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon