Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Vergen kastet alt han eide - nå har Arild (80) fått erstatning

VG-logo VG 02.12.2020 Frank Haugsbø
INNGIKK FORLIK: Arild Holeengen (80) ble alvorlig skadet da han ble påkjørt i et gangfelt i Bærum i august 2016. © Foto: Andrea Gjestvang INNGIKK FORLIK: Arild Holeengen (80) ble alvorlig skadet da han ble påkjørt i et gangfelt i Bærum i august 2016.

Vergen kastet alt han eide - nå har Arild (80) fått erstatning

Vergen la Arild Holeengens leilighet ut for salg og kastet eiendelene hans. Nå har 80-åringen fra Bærum fått 75.000 kroner i erstatning for tapt innbo fra den tidligere vergens forsikringsselskap.

Publisert: 02.12.20 kl. 19:54

– Jeg er glad for å ha fått erstatning. Men det kunne vært mer, sier Holeengen til VG.

Han ble påført store skader da han ble påkjørt i et fotgjengerfelt i Rykkinn i Bærum i august 2016. Etter et langt sykehusopphold ble han innvilget plass på et bo-og omsorgssenter i hjemkommunen, og han fikk oppnevnt verge.

Mens Holeengen bodde i omsorgsleilighet, foreslo vergen hans at leiligheten skulle selges. Fylkesmannen godkjente salget, og i slutten av april 2017 ble leiligheten tømt for innbo og eiendeler.

Leiligheten lagt ut for salg i begynnelsen av juni samme år, men salget ble stanset da Holeengen fikk kunnskap om salgsplanene. I september flyttet han tilbake til lavblokken på Rykkinn han hadde bodd i siden 1974.

SAVNER TINGENE SINE: Arild Holeengen (79) sa til VG i fjor at han aldri ville godkjent at alle eiendelene hans ble kastet. © Foto: Andrea Gjestvang SAVNER TINGENE SINE: Arild Holeengen (79) sa til VG i fjor at han aldri ville godkjent at alle eiendelene hans ble kastet.

Vergen har hevdet at Holeengen godkjente salget av leiligheten. Han har overfor Fylkesmannen også hevdet at Holeengen ga klart uttrykk for at innboet skulle kastes. Han skriver i et brev:

«Jeg hadde gjentatte samtaler med vergehaver om hva vergehaver ønsket å gjøre med innbo og løsøre før salg. Vergehaver ble gitt mulighet til å instruere hva som skulle gjøres med innbo og løsøre, men ønsket at alt dette skulle kastes.»

Holeengen hevder imidlertid at han aldri godkjente salget, og at planen hans hele tiden var å flytte tilbake til leiligheten han hadde bodd i siden 1974.

– Jeg ville aldri godtatt at tingene mine ble kastet. Jeg underskrev heller aldri på at leiligheten min kunne selges, sa Holeengen i et intervju med VG våren 2019.

Holeengens nåværende verge, Anne Kari Vindenes, mener vergen gikk langt utover sine fullmakter, og at han opptrådte uaktsomt da Holeengens innbo og løsøre ble kastet.

«Arild Holeengen er sterkt preget av dette fordi familiebilder, attester og andre minnegjenstander ikke lar seg erstatte», skrev Vindenes i et brev til Fylkesmannen.

Hun mente vergen burde utvist ekstra varsomhet på bakgrunn av Holeengens helsetilstand.

«Det er min mening at en verge bør være forsiktig med å kaste ting - spesielt i en situasjon hvor man vet at vergehaver har dårlig hukommelse/hodeskade», skriver hun.

Vindenes klaget den tidligere vergens opptreden i saken til Fylkesmannen. I sin rapport skriver Fylkesmannen at det var påstand mot påstand både når det gjaldt tømming av innboet og det planlagte salget.

Fylkesmannen konkluderte med at det ikke var etterprøvbar dokumentasjon i saken som kunne sannsynliggjøre at Holeengens anførsler var riktige, eller at vergens versjon stemte.

Holeengens advokat, Morten Persen, bekrefter overfor VG at 80-åringen har fått utbetalt 75.000 kroner i erstatning etter et forlik med den tidligere vergens forsikringsselskap.

Arild Holeengens nåværende verge, Anne Kari Vindenes, sier til VG at hun ikke kan kommentere saken. Vindenes, som er nestleder i Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon, sier hun aldri har hørt om lignende saker.

– Men det betyr ikke at det ikke har vært slike saker, sier hun.

Sønn klaget: Sivilombudsmannen om salg av bolig for vergehaver.

Leder ved vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, Eldbjørg Sande, opplyser til VG at de tidligere har redegjort for hva de forventer av sine verger og hva slags tilsyn som utøves.

– Vi viser til det vi tidligere har uttalt både på generelt grunnlag og om den konkrete saken, skriver Sande i en e-post.

LEDER: Eldbjørg Sande leder vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. LEDER: Eldbjørg Sande leder vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Heller ikke Sande er kjent med tidligere saker der der er utbetalt erstatning etter en konflikt mellom verge og vergehaver.

– Nei, det er vi ikke kjent med.

Sande skriver at Holeengens tidligere verge ikke lenger er verge for Fylkesmannen i Oslo og Viken og at vedkommende ikke har oppdrag for fylkesmannsembetet.

– Han ba seg fritatt fra oppdragene han hadde, og ønsket ikke flere oppdrag fra oss.

Holeengens tidligere verge har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser.

Før VG publiserte saken om Arild Holeengen i april i fjor, avslo vergen VGs forespørsler om intervju. Han sa da at han ikke ville snakke om saken, verken på telefon eller i møte med VGs journalister. VG sendte vergen en rekke spørsmål på e-post, som ikke ble besvart.

- Jeg har ingen kommentarer til dette, og henviser til Fylkesmannen, skrev han til VG i mars 2019.

Publisert: 02.12.20 kl. 19:54

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra VG

image beaconimage beaconimage beacon