Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Toppsaker - Økonomi

Forbrukerrådet: - Ingen grunn til å tegne et skremmebilde av ny lov for boligsalg

Nettavisen-logo Nettavisen 15.03.2019 Magnus Blaker
Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket mener det tegnes et skremmebilde av risikoen boligselgere vil ha i fremtiden. © John Trygve Tollefsen Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket mener det tegnes et skremmebilde av risikoen boligselgere vil ha i fremtiden.

- Dette er på høy tid og et helt nødvendig forslag.

Torsdag ga Arbeiderpartiet klar beskjed om at de ønsker å sende regjeringens nye lovforslag for kjøp av salg av boliger tilbake til regjeringen.

- Dette lovforslaget er rett og slett skremmende dårlig. Forslagene ble karakterisert som «skrivebordsforslag» og det kom tunge faglige innvendinger under høringen. Alt for dårlig utredning, muligheter for mange utilsiktede virkninger som ikke er redegjort godt for og store muligheter for at lovendringene vil føre til mer konflikt ved kjøp og salg av boliger er bare noen av innspillene, sa Siri Gåsemyr Staalesen, boligpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Kritikerne av lovforslaget mener at dette vil kunne gi en kjemperisiko for boligselgere. Noe av årsaken er at selger kan holdes ansvarlig for skjulte feil og mangler ned til en verdi på 10.000 kroner. Dette mener man vil skape langt flere konflikter enn i dag, hvor grensen etter rettspraksis er 5 prosent av salgssummen.

Forbrukerrådet tar til motmæle

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket mener kritikerne av det nye lovforslaget tegner et skremmebilde av konsekvensene av forslaet, som det ikke er grunnlag for.

- Forbrukerrådets har det som sin oppgave å ivareta både selger og kjøpers interesser. Bruktbolig er noe vi kjøper den ene dagen og selger den neste. Vårt utgangspunkt må tillegges mye vekt, for vi er ikke opptatt av å gi den ene parten forrang på bekostning av den andre, sier Blyverket til Nettavisen.

- Vi har jobbet med denne problemstillingen i nesten 20 år, og vi har dokumentert at det er et område med mye tvister og konflikter. Det er kjøper som frem til nå har hatt nær all risiko. Vi mener det er på høy tid at maktbalansen jevnes ut, sier hun.

Ifølge Blyverket er hovedproblemet med dagens regelverk at de fleste boliger selges «som den er», og at viktig informasjon om boligens tilstand ikke blir opplyst i prospektene.

- Det er et viktig skille at man ikke lenger kan selge boligens «som den er». I stedet må man legge frem en grundig tilstandsrapport som får frem de skjulte feil og manglene som skaper konflikter i dag fordi de oppdages etter kjøpet. Det er mye vi ikke får med oss på en visning på 20 minutter. Frem til nå har selger kunnet skjule seg bak argumentet om at man ikke visste om feilene, når de bokstavelig talt kommer frem i lyset på et senere tidspunkt, sier hun.

- Hopper bukk over viktig poeng

Hun mener likevel at kritikerne glemmer viktige deler av det nye regelverket.

- Det er en helt klar forutsetning at lovverket skal utjevne maktbalansne, ikke gå i motsatt grøft. Lovforslaget skal følges opp med forskrifter som blant annet skal sette krav til takstrapportene og hvordan de utformes.

- Dette føler vi mange hopper bukk over, og at det dermed skapes inntrykk av at det nå er fritt frem for å klage over bagateller. Du kan som kjøper ikke klage på feil og mangler som det er åpenbart at du burde vite om da du kjøpte. Hvis man får en rapport som er grundig, så kan du ikke klage over feilene som er opplyst om i ettertid. Denne delen av forslaget har kommet dårlig frem, og det har ligget som et premiss hele tiden. Loven må følges opp med forskrift som regulerer takstmenn og tilstandsrapporter, påpeker Blyverket.

I dag er det ikke krav om tilstandsrapporter, og takstene som følger er ofte så full av forbehold at de ikke er mye til hjelp. Som regel tas det forbehold om at takstmann ikke har kompetanse på det elektriske anlegget, og at boligen kun er overfladisk besiktet - uten å blant annet flytte på møbler og tepper. Ofte er også informasjon fra selger lagt til grunn, uten at det faktisk sjekkes opp.

- Vi ser gjerne at takstbransjen bidrar med sin kompetanse inn i forskriftsarbeidet, påpeker hun.

Prøv vår valutakalkulator

Har du fått med deg denne?  

NESTE
NESTE


Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon