Lyn kan slå ned på samme sted to ganger.

1 / 15 spørsmål Riktig Galt