Bursdagen hans er anerkjent over hele verden som den internasjonale dagen for ikke-vold.

1 / 15 spørsmål Nelson Mandela Mahatma Gandhi Ho Chi Minh Cesar Chavez