Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Toppsaker - Økonomi

Nå skal Hauglie stanse trygdeeksport til utlandet

VG-logo VG 08.11.2018 Bjørn Haugan
EKSPORTFORBUD: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie strammer inn reglene for å ta med trygd til utlandet. © Foto: Helge Mikalsen EKSPORTFORBUD: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie strammer inn reglene for å ta med trygd til utlandet.

Nå skal Hauglie stanse trygdeeksport til utlandet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fremmer forslag som skal hindre at trygdemottakere får med seg flere trygdeytelser til land som Thailand og Filippinene.

– Vi vil innføre eksportforbud for barne- og ektefelletillegg til ytelser fra NAV: Vi ønsker å begrense trygdeeksporten. Vi gjør det ved nekte at kone og barn til trygdede skal få barne- og ektefelletillegg hvis de ikke bor i Norge, sier Hauglie.

Etter dagens regler kan det gis barne- og ektefelletillegg for barn/ektefelle som ikke bor i Norge, og som heller aldri har vært i landet.

- Regjeringen mener at legitimiteten til trygdesystemet kan svekkes dersom slike tillegg gis til personer med liten eller ingen tilknytning til Norge, sier hun.

– Må være bosatt i Norge

Fullt barnetillegg for uføre er 38.753 kroner pr. barn. Fullt ektefelletillegg for alderspensjonister utgjorde per 1. mai 2018 46.742 kroner pr. år.

– Det betyr at en ufør mann som reiser til Thailand og får seg kone og to unger der, får 77.506 kroner for de to barna i året. Vi ser ingen grunn til at folk som bor i Thailand skal få disse pengene. Vi krever at de skal bo i Norge for at disse tilleggene skal utløses, sier Hauglie.

Det betyr altså ikke at de 334.200 uføre og 927.600 alderspensjonistene i Norge, som flytter ut, mister uføre- eller alderspensjonen sin. Der vil dagens regler fortsatt gjelde. Men at de ikke får barne- og ektefelletilleggene, hvis de og deres famile ikke bor i Norge:

– Eksportforbudet innebærer at både den trygdede selv, og barna/ektefellen som det mottas tillegg for, må være bosatt i Norge, sier hun.

Ikke EØS

De som rammes er de som oppholder seg i utlandet i mer enn tre måneder i løpet av en 12-månedersperiode.

Regjeringen vil fredag sende et forslag på høring om at «barne- og ektefelletillegg til en rekke ytelser fra NAV ikke skal utbetales dersom mottakeren eller barn/ektefelle er bosatt eller oppholder seg i utlandet».

Innstrammingen vil i hovedsak gjelde land nordmenn drar til utenfor EU; i hovedsak Thailand, Filippinene, Marokko og Pakistan.

Det vil ikke gjelde trygdede som oppholder seg i EØS-land og land som Norge har trygdeavtale med.

Det dreier seg i dag om rundt 800 trygdede.

– Og deres nye koner og barn. I dag utgjør disse tilleggene 32 millioner kroner, men vi ser for oss at dette vil kunne øke i årene fremover. Vi ser ingen grunn til at Norge skal finansiere dette i fremtiden, sier Hauglie.

– Utformet for norske forhold

Hun gir to faglige argumenter:

– Disse tilleggene er utformet med sikte på norske forhold, blant annet ut fra inntekts- og kostnadsnivået i Norge. Det er derfor ikke rimelig at de kan eksporteres til land med et helt annet kostnadsnivå enn i Norge.

– Og: Barne- og ektefelletillegget til alderspensjon og uføretrygd er behovsprøvet, og muligheten for å kontrollere at vilkårene for å få tilleggene er oppfylt, er vesentlig vanskeligere i utlandet.

I forbindelse med høringsforslaget er det en gruppe til som regjeringen vil ramme: Blant annet foreldre som sender barna sine til koran-skoler i utlandet.

– Regjeringen ønsker med forslaget å stramme inn på offentlig stønad til foreldre som sender barn og unge under 18 år på utenlandsopphold mot sin vilje, mens foreldrene blir igjen i Norge. Forslaget kan bidra til å hindre at barn sendes til religiøse skoler i utlandet som praktiserer tvang og vold mot elevene, sier hun.

Positive Ap-signaler

Aps arbeids- og sosialpolitiske talsperson, nestleder Hadia Tajik, gir positive signaler.

– Det er bra at regjeringen deler Arbeiderpartiets engasjement for at offentlige ytelser ikke skal utnyttes eller eksporteres unødvendig. Hovedlinjene i det Hauglie skisserer kjenner vi igjen fra vår egen politikk, sier hun.

– Når forslaget er lagt frem for Stortinget vil vi få anledning til å gå inn i det i større detalj. Da vil vi være opptatt av at det treffer riktig, og oppleves som rimelig og rettferdig. Vi ser i alle fall at forslaget også kan ha noen uforutsette konsekvenser, for eksempel der utenlandsoppholdet er medisinsk begrunnet.

Har du fått med deg denne?

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra VG

image beaconimage beaconimage beacon