Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Regjeringens strømpakke: Håper å hjelpe 20.000 bedrifter

VG-logo VG 16.09.2022 Bjørn Haugan, Martha C. S. Holmes, Alf Bjarne Johnsen, Runa Fjellanger, Anja Ariel Tørnes Brekke
STRØM-MØTE: Regjeringen har hatt flere møter med arbeidslivet om kraftsituasjonen, her fra et møte på Statsministerens kontor 22. august i år. © Foto: Stian Lysberg Solum / NTB STRØM-MØTE: Regjeringen har hatt flere møter med arbeidslivet om kraftsituasjonen, her fra et møte på Statsministerens kontor 22. august i år.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) legger frem regjeringens støtteordning til strømkriserammede bedrifter klokken 10.00.

Publisert: 16.09.22 kl. 10:02

Regjeringens strømpakke er på tre milliarder kroner. Ordningen vil kunne hjelpe 20.000 bedrifter som er rammet av sjokkprisene på strøm.

– Vi legger i dag fram en tiltakspakke som skal komme de mest utsatte bedriftene til unnsetning i høst, og bidra på mellomlang sikt og skape større forutsigbarhet og trygghet, sier næringsminister Vestre på regjeringens pressekonferanse om strømstøtte til næringslivet.

Partene i arbeidslivet er også til stede, ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik, NHO-sjef Ole Erik Almlid og Virke-direktør Stian Sigurdsen.

Energitilskudd

Regjeringen etablerer en ny søknadsbasert og rammestyrt ordning administrert av Enova. Bedrifter med minst tre prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak. Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022, mens bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg kommer ENØK-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler. Makstaket for hvor mye en bedrift kan få er 3,5 millioner kroner.

Strømlån

Regjeringen legger i tillegg frem en subsidiert garantiordning for banklån. Dette innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter. Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023, forutsatt godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Utbytteforbud

Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023. Regjeringen vurderer også andre vilkår for å kunne motta støtte, blant annet i lys av erfaringene med støtteordninger under pandemien. Det tas sikte på at energitilskuddsordningen vil åpne for søknader allerede i november og det vil være mulig å søke om tilskudd for månedene oktober, november og desember i år. Ordningen forutsetter godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Langvarig dragkamp

Langvarig dragkamp

Bedrifter som kvalifiserer for støtte, kan raskt få penger på konto, fikk VG opplyst i forkant av pressekonferansen.

Det har pågått en langvarig dragkamp mellom regjeringen og LO og NHO om strømstøttepakken.

Det store stridstemaet har vært at NHO ønsker en direktestøtteordning til bedriftene, men regjeringen vil ha en lånebasert ordning, som hovedgrep, hvor staten tar mesteparten av risikoen.

STRØM-MØTE: Regjeringen har hatt flere møter med arbeidslivet om kraftsituasjonen, her fra et møte på Statsministerens kontor 22. august i år. © Foto: Stian Lysberg Solum / NTB STRØM-MØTE: Regjeringen har hatt flere møter med arbeidslivet om kraftsituasjonen, her fra et møte på Statsministerens kontor 22. august i år.

NHO har fått gjennomslag mer direkte støtte til bedrifter, og regjeringen vil gi bedriftene lån opp til 50 millioner kroner, fikk VG opplyst fredag morgen.

Investeringene i energisparing som er en del av pakken, kan imidlertid skyves noe ut i tid. Hensikten med dette skal være å hjelpe utsatte bedrifter med penger raskt, slik at de kan betale sine forpliktelser, ifølge VGs opplysninger.

Det betyr at støtten deles opp i to trinn, der bedriftene først får tilskudd hvis de kartlegger energisparingstiltak og kan få mer støtte hvis de gjennomfører disse tiltakene.

GASSFLOKE: Energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre diskuterer for tiden også hvordan Norge kan bidra til å stabilisere gassprisene i Europa. © Foto: Helge Mikalsen / VG GASSFLOKE: Energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre diskuterer for tiden også hvordan Norge kan bidra til å stabilisere gassprisene i Europa.

Målrettet og avgrenset

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bekreftet fredag morgen at en strømstøtteordning er på plass.

I NRKs «Politisk kvarter» sa han at regjeringen vil presentere en «målrettet, avgrenset ordning».

– Vi er opptatt av at den er noen bedrifter der ute nå som treffes av krigens konsekvens og veldig høye strømpriser. Denne situasjonen er ekstraordinær, sa Støre.

Publisert: 16.09.22 kl. 10:02

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra VG

image beaconimage beaconimage beacon