Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Korttidsutleie: Hva er reglene for utleie?

ABC Nyheter-logo ABC Nyheter 23.05.2022 Thomas Hilmersen - Finansavisen

UTLEIE: Sommermånedene er høytid for korttidsutleie av bolig. I Norge er det nå lagt ut nesten 10.000 boliger bare på Airbnb, som er den største utleieplattformen her i landet.

Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl i interesseforeningen Huseierne advarer imidlertid at det ofte er begrensninger på omfanget av slik virksomhet.

– I bygninger med sameie kan man leie ut maksimalt 90 dager i året og i borettslag bare 30 dager i året, med mindre det er gjort endringer i vedtektene, utdyper han.

– Disse reglene trådde i kraft 1. januar 2020.

Styret kan heve grensen

Pihl presiserer at sameiet på årsmøtet eller generalforsamlingen kan justere grensen til alt mellom 60 og 120 dager.

Et slikt vedtak krever to tredelers flertall.

– Sameiet kan dessuten bestemme at utleier må melde fra når, hvor lenge og hvem som skal leie leiligheten, tilføyer Huseiernes forbrukersjef.

– Styret i borettslag eller sameier kan videre ta grep dersom leietagerne skaper for mye støy, selv om det skal mer til enn at noen trekker en koffert etter seg.

Ved bråk og lignende er første skritt vanligvis en anmodning fra styret om mindre støy, opplyser Pihl. Ytterste konsekvens på brudd av husordensregler er salgspålegg, men slikt skjer svært sjelden.

Carsten Pihl, Huseierne © Leveres av ABC Nyheter Carsten Pihl, Huseierne
Carsten Pihl, Huseierne
RÅDGIR UTLEIERE: Forbruker- og kommunikasjonsjef Carsten Pihl i Huseierne.

Ansvar ved ulovligheter

Huseierne har tidligere advart at enkelte utleiere på Airbnb opplever at leilighetene blir brukt til ulovlig virksomhet. Dette kan skape uforutsette problemer.

For eksempel innebærer den såkalte «hallikparagrafen», Straffelovens paragraf 315,at den som leier ut lokaler og forstår at lokalene skal benyttes til prostitusjon, eller utviser grov uaktsomhet i denne forbindelse, kan straffes med bot eller fengsel på inntil seks år.

– Ved bruk til strafferettslig virksomhet kan utleier bli ansvarlig, men det kommer altså an på hva man forsto eller visste, presiserer Pihl.

Dette dekkes av Airbnbs vertsbeskyttelse ved tingskade

1. Skader på stedet ditt eller eiendelene dine forårsaket av en gjest (eller andre).

2. Uventede rengjøringskostnader du pådrar deg på grunn av oppførselen til en gjest (eller andre) under et Airbnb-opphold.

3. Tapte inntekter hvis du må kansellere bekreftede Airbnb-bestillinger på grunn av skader forårsaket av en gjest (eller andre).

Kilde: Airbnb

Viktig med forsikring

Huseiernes forbrukersjef legger videre vekt på at man burde ha forsikring for utleie, og dessuten sørge for at leietaker signerer en kontrakt.

– Sjekk med ditt eget forsikringselskap hva de anbefaler, råder han.

– Kontrakt får man gjennom Airbnb, men bruker man andre tjenester må man tenke på det selv.

Det er verdt å merke seg at Airbnb tilbyr «vertsbeskyttelse» i Norge. Ordningen dekker tingskader på opptil 1 million dollar forårsaket av gjesten i løpet av oppholdet. Den gir muligheter for erstatning ved skade på sted eller innbo, manglende gjenstander eller uventet rengjøring.

Pihl anbefaler uansett at man reduserer risikoen for ødeleggelser og tap, blant annet ved å fjerne eller låse vekk verdisaker som sølvtøy.

Dette dekkes ikke av Airbnbs vertsbeskyttelse ved tingskade

1. Skade fra slitasje på grunn av vanlig og rimelig bruk.

2. Tap som skyldes naturkrefter (som jordskjelv og orkaner).

3. Personskade eller skade på gjesters eller andres eiendeler (disse kan være dekket av vertsforsikringen).

4. Andre unntak.

Kilde: Airbnb

Inntektene beskattes

Å følge de gjeldende skattereglene er enda viktigere.

– Utleie av egen bolig, rom i egen bolig eller egen hytte skattlegges likt, forteller Pihl.

– De første 10.000 kronene er skattefrie, og over det skattlegges du for 85 prosent av inntektene – med en skattesats på 22 prosent.

Utleier får med andre ord et 15 prosent standardfradrag, men ingen andre fradrag.

– For utleie av sekundærbolig er det 22 prosent skatt fra første krone, men da får du også fradrag for utgiftene dine, tilføyer Pihl.

– Da må du passe på å få med kostnader som vedlikehold, eiendomsskatt og kommunale avgifter.

50 prosent skatt mulig

– Driver du med utleie i større skala, kan det bli vurdert som næring med full lønnsskatt opp mot nesten 50 prosent på inntektene, fortsetter forbrukssjefen.

Han forklarer at Skatteetaten gjør en totalvurdering når den bedømmer hvorvidt det er snakk om en næringsvirksomhet heller enn en mindre betydelig sekundærinntekt.

– Det er ingen fast grense for hvor stort beløpet eller virksomheten må være, utdyper Pihl.

Skatteetatens tommelfingerregel er at utleie av fem boenheter eller mer for bolig eller fritidsformål vil anses som næringsvirksomhet. Driver du med utstrakt korttidsutleie kan imidlertid så få som 1-2 boliger medføre at man blir regnet som næringsdrivende, ifølge etatens nettsider.

Fradragsberettigede utgifter ved utleie av sekundærbolig

Vedlikehold

Utgifter knyttet til inspeksjonsreiser

Forsikring

Kommunale avgifter

Eiendomsskatt

Festeavgift

Felleskostnader i sameiet eller borettslaget

Strøm og oppvarming

Kostnader ved bruk av megler, annonsering, visninger

Depositumskonto

Eget arbeid

Møbler og innbo

Kilde: Huseierne

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra ABC Nyheter

image beaconimage beaconimage beacon