Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Pensjon – hvorfor bry seg?

ABC Nyheter-logo ABC Nyheter 03.10.2022 Alexandra Plahte

Hvor ofte møter man ikke overskrifter som «Den store pensjonsbomben», «Pensjon: Vinnere og tapere», «Unngå pensjonsfellene», «Hvordan bli en pensjonsvinner?», «Nye pensjonsregler rammer én million arbeidstakere» og så videre?

Det store antallet pensjonsoppslag skyldes neppe at journalister flest synes pensjon er grensesprengende spennende, men fordi pensjon faktisk er noe leserne er interessert i. En av de større papiravisene fortalte meg her om dagen at at hovedoppslag med pensjon faktisk selger mer enn både oppslag om sex, flott og været. Det sier litt om interessen.

Heldigvis ikke så vanskelig som mange tror

De fleste vi møter sier de opplever pensjon som både sammensatt, komplisert og vanskelig tilgjengelig. Mange kjenner seg nok igjen i reklamen med han som alltid har (minst) tusen «gode» unnskyldninger for å utsette det som har med pensjon å gjøre. Dette til tross for at man vet det viktig.

Min erfaring er at frustrasjonen og følelsen av avmakt ofte ligger i at man ikke helt vet hva man skal spørre om eller hvor man skal spørre om hva. Samtidig er man – naturlig nok – primært opptatt av: Hvilke alternativer står jeg ovenfor? Hva kan jeg gjøre for å påvirke egen pensjon? Hvordan kan jeg føle meg trygg på at jeg får det jeg har krav på og – ikke minst: Hva betyr de ulike alternativene for meg og lommeboka mi?

Min påstand er at pensjon faktisk er mulig å forstå så lenge man får pensjon forklart på en enkelt, pedagogisk og engasjerende måte. Det er selvsagt også viktig å få parkert alle mytene.

Pensjon er mer enn alderspensjon og kommer fra tre kilder

Mange tenker at pensjon kun angår de eldste og derfor ikke er noe som man trenger å bry seg om før man blir «godt voksen». Det er så feil som det kan bli. Pensjon er mer enn alderspensjon. Uføretrygd og etterlattepensjon er også pensjon.

alderspenjon © Leveres av ABC Nyheter alderspenjon
alderspenjon
Grafikk: Formue Pensjonsrådgivning

Det er heller ikke slik at all pensjon kommer fra èn kilde. Som illustrasjonen under viser kommer pensjon normalt fra tre kilder; folketrygden (Nav), pensjon gjennom arbeidsforhold og private ordninger.

Også øvrige ytelser så som uføre- og etterlattepensjon kan komme fra de samme tre kildene.

Uansett hvilken ytelse man tenker på, er det viktig å starte i riktig ende. Begynn med å få oversikt over hva du allerede ligger an til å få i pensjon og hva du ev kan gjøre for å påvirke egen pensjon. Først da har du et best mulig grunnlag for å vurdere om eller hva du trenger av øvrige dekninger både med tanke på alder, uførhet og død.

Et godt råd: Vit hva du spør hvem om!

Et av de kanskje beste rådene jeg kan gi til den som skal sette seg inn i egen pensjon, er å stille seg følgende spørsmål; Hva spør jeg om (alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon) og fra hvilken kilde spør jeg (folketrygden, pensjon gjennom arbeidsforhold eller private ordninger)?

Ringer man til Nav med et spørsmål som gjelder pensjonsordningen gjennom jobben, sier det seg selv at svaret fort kan bli feil. Nav kjenner jo ikke til hvilken pensjonsordning man har gjennom jobben og svarer naturlig nok ut fra regelverket som gjelder pensjonen derfra. Navs regelverk for de ulike pensjonene er helt ulikt regelverket for pensjon gjennom arbeidsforhold. Da sier det seg selv at man risikerer å treffe valg på feil grunnlag, noe som i neste runde kan koste dyrt.

Tenk livsfaseøkonomi

Så hva betyr det at når jeg slår fast at det er feil å anta at pensjon kun angår de eldste, og at pensjon er mer enn alderspensjon? Jo, at pensjon og er relevant ved en rekke ulike hendelser i livets ulike faser og hendelser. Det kan være alt fra jobbskifte, skilsmisse, sykdom eller det faktum at man neppe faller fra samtidig.

Mange glemmer også at verden er endret. Det er ikke lenger slik at lønnslippen blir byttet ut med pensjonsslippen. Vi stilles alle overfor en rekke alternativer og valg, og ansvaret for egen pensjon er i langt større grad overført til den enkelte. Særlig gjelder dette for den yngre generasjonen, som grunnet innføring av levealdersjustering må belage seg på langt lavere årlig pensjon dersom de ikke jobber vesentlig lenger enn før.

Med økt ansvar for egen pensjon, følger imidlertid også økt handlingsrom, økt valgfrihet og økte påvirkningsmulighet. Det er med andre ord for sent å planlegge pensjonsøkonomien når man nærmer seg pensjonsalder. Jeg mener derfor man må begynne å fokusere på livsfaseøkonomi, fremfor pensjonsøkonomi kun for de eldste.

Jeg mener derfor at man – fremfor pensjonsøkonomi kun for de eldste – må begynne å fokusere på livsfaseøkonomi.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra ABC Nyheter

image beaconimage beaconimage beacon